Regisztráció és bejelentkezés

Az ERD14 rendezetlen chaperon fehérje in vivo sejtvédő hatásának vizsgálata

Az ERD14 rendezetlen chaperon fehérje in vivo sejtvédő hatásának vizsgálata

Munkám során egy már biokémiailag és biofizikailag korábban karakterizált rendezetlen chaperon (dajka) fehérje, a növényi ERD14 fehérje in vivo sejtvédő hatását vizsgáltam különböző stresszhatásokkal szemben. A fehérje chaperon aktivitását in vitro már bizonyították, a feltehetően univerzális fehérjevédő hatását pedig bakteriális környezetben próbáltam alátámasztani a laborban kifejlesztett túlélés vizsgálati módszerrel. A vad típusú teljes ERD fehérje védőszerepének tisztázása mellett a fehérje szerkezet-funkció összefüggéseit feltáró vizsgálat részeként szisztematikusan vizsgáltam a fehérje deléciós és szekvenciálisan kevert mutánsainak védőhatását szintén E. coli bakteriális expressziós rendszerben. Az ehhez végzett túlélési kísérletek során a kiszáradást, illetve a megnövekedett hőmérsékletet modelleztem, mint abiotikus stresszhatásokat.

A fehérje nagymértékben rendezetlen mind in vitro és in vivo környezetben, illetve egyes konzervált régiói (Ka, Kb, Kc, CHP-és H-szegmensek) tranziensen helikális konformációba rendeződnek in vitro, ami segítheti a partnerfehérjék felismerését. Az overexpresszált ERD14 40%-ról 75%-ra emeli a sejtek túlélőképességét az alkalmazott hőstresszt követően (50°C x 15 perc). A megnövekedett hőtolerancia másik bizonyítéka a stressz után mérhető csökkent fehérjekicsapódás a sejten belül aspecifikusan a teljes proteomra nézve. Az evolúciósan konzervált régiók deléciója különböző mértékben csökkenti a sejtvédőhatást, a fehérje teljes szekvenciálisan kevert mutánsánál a chaperon funkció teljesen eltűnik. A rendezetlen fehérje stabil a sejtben a stressz alatt és után, a védőhatás nem telíthető. A kapott eredmények azt sugallják, hogy a specifikus, konzervált szegmensek potenciális kötődése mellett az ERD14 fehérje egyfajta fizikai védelmet biztosít a citoplazmában stressz során sérülő fehérjék számára.

szerző

  • Murvai Nikoletta
    biomérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kalmár Lajos
    Tuomanyos fomunkatars, MTA TTK Enzimologiai Intezet (külső)