Regisztráció és bejelentkezés

Kationos poliaszparaginsav származékokon alapuló polimer filmek

Kationos poliaszparaginsav származékokon alapuló polimer filmek

Szabó Dóra, BSc IV. évf

Témavezető: Dr. Szilágyi András, egyetemi docens

BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Konzulens: Németh Csaba, PhD hallgató

BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Napjaink gyógyszerkutatásában egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ún. „szabályozott és célzott hatóanyag-leadású” rendszerek fejlesztésére. A hatóanyagok gyakran nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra (pl. nedvesség, fény, stb.), ennek megfelelően a gyógyszerformulák legfontosabb feladata az aktív komponens védelme, mely további előnyökkel, így például a gyógyszer kellemetlen ízének elfedésével is járhat [1]. Az ezen feladatokal ellátó, úgynevezett maszkoló filmbevonatokat leggyakrabban kationos jellegű akrilát kopolimerekből állítják elő, melyek előnye, hogy a polimerek fizikai-kémiai, valamint termikus tulajdonságai az összetétellel széles határok között változtathatók. Az akrilát alapú rendszerek komoly hátránya, hogy a polimerek előállítása gyakran nagy környezetterheléssel jár, másrészt ezen kopolimerek biológiailag nem lebonthatók.

Az akrilátokkal kapcsolatos hátrányokra a pH-érzékeny poliaszparaginsav (PASP) alkalmazása megoldást jelenthet. A PASP orvosbiológiai szempontból az egyik legígéretesebb polimer [2], hiszen mint poliaminosav bizonyítottan biokompatibilis és biológiailag lebontható. A PASP célzott hatóanyag-leadásban történő alkalmazását polielektrolit jellege, és az ebből származó pH-függő oldhatósága teszi lehetővé [2]. A PASP származékai enyhe reakciókörülmények között előállíthatóak, szemben az akrilát kopolimerekkel.

Kutatómunkám célja kationos PASP származékokon alapuló polimer filmek előállítása volt. Munkám során a poliszukcinimidet [PSI] különböző mono- és diaminokkal módosítva kationos PASP polimereket állítottam elő, majd a szintetizált polimerekből szerves oldószer alapú polimer filmeket készítettem. A polimerek szerkezetét 1H NMR FTIR spektroszkópia segítségével jellemeztem. Differenciális pásztázó kalorimetria segítségével vizsgáltam a polimerek és a belőlük előállított filmek termikus tulajdonságait. Szakítóvizsgálatokat végeztem a filmek mechanikai tulajdonságainak jellemzése céljából, továbbá vizsgáltam a filmek vízfelvevő képességét.

Köszönetnyilvánítás:

A kutatást támogatta az új Széchenyi Terv (TÁMOP-4.2.1/B-09/1-2010-0002).

Referenciák:

1. Cerea M, Zheng W, Young C R, McGinity J W. A novel powder coating process for attaining taste masking and moisture protective films applied to tablets. Int. J. Pharm. 2004, 279(1-2):127–139

2. Gyarmati B, Vajna B, Némethy Á, László K, Szilágyi A. Redox- and pH-Responsive Cysteamine-Modified Poly(aspartic acid) Showing a Reversible Sol–Gel Transition. Macromol. Biosci. 2013, 13(5): 633-64

szerző

 • Szabó Dóra
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Szilágyi András
  egyetemi docens, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • Németh Csaba
  , (külső)

helyezés

III. helyezett