Regisztráció és bejelentkezés

Cirkónium-dioxid alapú gyógyszerhordozó részecskék fejlesztése

Nanotechnológia alatt azokat az eljárásokat értjük, amely során előállítjuk, jellemezzük és működtetjük a nanoléptékben strukturált halmazokat. Nanotechnológiai objektumnak tekintjük azokat az anyagokat, amelyeknek a három térbeli mérete közül, legalább az egyik az 1-100 nm mérettartományba esik. A nanotechnológiát jelenleg számos területen alkalmazzák, ezek közül egyre jelentősebb a gyógyszerhordozó nanorészecskék felhasználása. Feladatuk a hatóanyag eljuttatása a célsejtekig (pl. tumor), majd a gyógyszermolekulák szabályozott leadása. A daganatos megbetegedésekre kifejlesztett hatóanyagok rendkívül toxikusak, így indokolt az, hogy a gyógyszermolekulák csak a beteg sejtekben szabaduljanak fel.

Tudományos diákköri munkám célja új cirkónium-dioxid alapú gyógyszerhordozók fejlesztése volt. A bezárási hatásfok növelése érdekében olyan pórusos részecskéket kívántam előállítani, amelyek nagy fajlagos felületüknek köszönhetően, nagy mennyiségű gyógyszer hatóanyagot képesek adszorbeálni. A fluoreszcencia kialakítására olyan anyagokkal kísérleteztem, amelyek vagy önmagukban rendelkeznek intenzív fluoreszcenciával, vagy a cirkónium-dioxid részecskék dópolásával adhatnak jól detektálható jelet.

A szintézisek során az irodalomban ismert, és új kolloidkémiai eljárásokat alkalmaztam. Az előállított részecskéket a kutatócsoportunk közreműködésével vizsgáltuk. A következő, az intézetben rendelkezésre álló analitikai módszereket alkalmaztuk: transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkópia (TEM, SEM), Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (IR), ultraibolya-látható spektroszkópia (UV-vis), fluorimetria, dinamikus fényszórás mérés (DLS) és zeta-potenciál mérés. A szerkezeti jellemzés mellett, vizsgáltam a gyógyszerbezárás hatékonyságát, illetve a hatóanyag kioldódási kinetikáját.

szerző

  • Debreczeni Balázs
    vegyészmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Nagyné Naszályi Lívia
    , (külső)

helyezés

II. helyezett