Regisztráció és bejelentkezés

SELEX eljárásban alkalmazható magnetoforetikus részecske szeparáció és csapdázás mikrofluidikai rendszerekben

Füredi Adrienne, IV. évf. (BSc)

Témavezetők:

Dr. Fürjes Péter tudományos főmunkatárs

Holczer Eszter tudományos segédmunkatárs

MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Belső konzulens:

Dr. Wunderlich Lívius adjunktus

Napjainkban a diagnosztikai eljárások döntő része egy adott fehérje molekula detektálásán alapul, melyekhez általában az adott molekulához specifikusan és nagy affinitással kötődő ellenanyagokat alkalmaznak receptorként. Az ellenanyagok lehetséges alternatívái lehetnek a kismolekulákat, fehérjéket szelektíven felismerő szintetikus oligonukleotid molekulák, az aptamerek. Előállításuk in vitro módszerrel, az ún. SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) eljárás segítségével megvalósítható, mely azonban idő és költség igényes folyamat. Az eljárás egyes lépéseinek mikrofluidikai környezetbe való átültetésével, a mikrofluidikai SELEX (mSELEX) módszer segítségével a minta és reagens igény, valamint a szelekciós idő és szelekciós körök száma is drasztikusan csökkenthető. A módszer alkalmazásával lehetőség nyílik olyan hordozható eszközök létrehozására melyen az aptamer szelekció gyorsan és olcsón, nagy hatékonysággal elvégezhető.

Munkám során a SELEX eljárásban gyakran alkalmazott magnetoforetikus szeparáció mikrofluidikai környezetben történő adaptálása, vizsgálata és optimalizálása volt a cél. Ferromágneses (FeNi) mikrostruktúra mikrofluidikába történő beágyazásával a mágneses tér laterális eloszlása megfelelően módosítható, lokalizálható, így precízen és automatikusan manipulálható már kis mennyiségű mágneses gyöngy is a magnetoforetikus jelenségek kihasználásával. A vizsgált mikrofluidikai struktúrákat a hagyományos mikrogépészeti és soft litográfiás módszerek kombinálásával alakítottam ki heterogén, üveg-polimer (PDMS, poli-dimetil-sziloxánban) rendszerben. Az egyes rendszerek szeparációs és csapdázási paramétereit, valamint hatékonyságát fluoreszcensen jelölt mágneses gyöngyök viselkedésének elemzése alapján jellemeztem. Tapasztalataimra alapozva javaslatot tettem egy hatékony magnetoforetikus mikrofluidikai szeparációs (MMS) geometriára.

szerző

 • Füredi Adrienne
  Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Fürjes Péter
  tudományos főmunkatárs, MTA Természettudományi Kutatóközpont - Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet - MEMS LAB (külső)
 • Holczer Eszter
  tudományos segédmunkatárs, MTA EK MFA (külső)
 • Dr. Wunderlich Lívius
  Adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

II. helyezett