Regisztráció és bejelentkezés

Vörösvértest-eredetű extracelluláris vezikulák infravörös spektroszkópiai jellemzése

Az extracelluláris vezikulák (EVk) a sejten kívüli térben található, kettős foszfolipid membránnal határolt, sejt eredetű struktúrák. Az extracelluláris vezikulák (EVk) kutatása a modern sejtbiológia egyik felfelé ívelő kutatási irányzata. Bár az EVkkel foglalkozó tudományos közlemények száma exponenciálisan növekszik, az EVk izolálásának és jellemzésének standardizálása még nem megoldott.

Az EVk jellemzése infravörös spektroszkópiai technikával egy új, még nem elterjedt módszer. Kísérleti munkám alatt humán vörösvértestek in vitro öregedése során keletkezett mikrovezikulákat (vörösvértest eredetű extracelluláris vezikulákat) tanulmányoztam ATR-FTIR (ATR - gyengített teljes reflexiós) spektroszkópiával. Mivel az EVk infravörös spektrumában jól elkülönülnek a lipid, illetve a fehérje összetevőkre jellemző sávok, így IR spektrális markerekkel a fehérje-lipid arány változása és az EVket alkotó fehérjék konformációjában/orientációjában bekövetkező változások követhetők. Különböző ideig (1-26 nap) PBS pufferben tárolt vörösvértest (VVT) koncentrátumokból izolált EVk esetében azt figyeltem meg, hogy az 1-5 napos tárolási idő során, kis koncentrációban keletkező EVk kiugróan magas fehérje-lipid arányt mutattak. Az 5-ig naptól kezdődően a keletkező EVk koncentrációja jelentősen megnőtt (az összfehérje koncentráció 10-szeres növekedést mutatott). Az EVk fehérje-lipid aránya folyamatosan csökkent, illetve a fehérjék orientációjában/másodlagos szerkezetében is tapasztaltam változás. Párhuzamosan vizsgáltam a kiindulási vörösvértest koncentrátumot is: 3 napos tárolás után tapasztaltam egy markáns fehérje konformáció-változást, ami feltehetően indukálja a megváltozott EV kibocsátást. További szisztematikus vizsgálatokkal a vérkészítmények esetében használt adalék (SAGM-saline-adenine-glucose-mannitol) hatását is követtem a vörösvértestek öregedésére, illetve a keletkezett EVk szerkezetére nézve.

A vörösvértest-eredetű extracelluláris vezikulák (VVT-EVk) tanulmányozása egyrészt a vér tárolása során fellépő biokémiai és morfológiai változások felderítéséhez, másrészt a mikrovezikularizációs folyamatok jobb megértéséhez vihetnek közelebb.

szerző

 • Bebesi Tímea
  Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Mihály Judith
  tudományos főmunkatárs, MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet (külső)
 • Dr. Varga Zoltán
  tudományos főmunkatárs, MTA Természettudományi Kutatóközpont (külső)

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett