Regisztráció és bejelentkezés

Metalloporfirin származékokkal módosított mágneses nanorészecskék előállítása és jellemzése CP450 katalizált gyógyszer-metabolizmus modellezésében

A gyógyszermolekulák farmakológiai hatását, toxicitását és farmakokinetikai viselkedését is nagymértékben befolyásolja a vegyületek metabolikus átalakulása, emiatt a gyógyszerkutatás során kiemelkedő jelentőséggel bír az egyes hatóanyagok metabolikus folyamatainak vizsgálata. Az emberi szervezetben lejátszódó enzimkatalizált metabolitikus útvonalak in vitro körülmények között is modellezhetők. A gyógyszerek és egyéb xenobiotikumok túlnyomó részének oxidatív metabolizmusáért felelős citokróm P450 enzimcsalád tagjai vas-protoporfirin IX prosztetikus csoporttal rendelkeznek, ami egyúttal ezen enzimek aktív helye. A CP450 enzimek aktív helyével a különböző szintetikus úton előállított metalloporfirin származékok szerkezeti hasonlóságot mutatnak, ebből kifolyólag biomimetikus (az élő szervezet folyamatait utánzó) reakciókban alkalmazva képesek lehetnek nem csupán a metabolitikus útvonalak előrejelzésére, de a metabolitok előállítására is. A biomimetikus úton szintetizált bomlástermékek mind analitikai, mind toxikológiai szempontból kiemelt jelentőséggel bírhatnak a gyógyszerkutatás preklinikai fázisában.

A kutatómunka során célul tűztük ki egy jól szabályozható és reprodukálható katalizátor rendszer kialakítását, mely alkalmas lehet gyógyszermolekulák metabolitjainak előállítására. Ehhez olyan mágneses tulajdonsággal rendelkező nanorészecskék szintézisét és felületi tulajdonságainak finomhangolását valósítottuk meg, melyek képesek metalloporfirinek hatékony immobilizálására. A részecskék felületi tulajdonságait kovalenskötőhelyek és inert csoportok bevitelével befolyásoltuk. Az elkészült katalizátorok aktivitását oxidációs reakciókon keresztül HPLC-MS technikával, a felület karakterizálását pedig SEM, illetve EDX módszerekkel végeztük. A mágneses nano-katalizátorok lehetővé tehetik gyógyszerhatóanyagok metabolikus útvonalainak megismerését, alkalmazásukkal nagy áteresztőképességű gyógyszeranalitikai módszerek lehetnek kifejleszthetők.

szerző

 • Hosszú Levente
  Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Balogh-Weiser Diána
  adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Balogh György Tibor
  egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
 • Dr. Fődi Tamás
  Kutató, Servier Kutatóintézet Zrt. (külső)

helyezés

III. helyezett