Regisztráció és bejelentkezés

Preparatív Csúcsvisszaforgatás a Királis Kromatográfiában

Az originális gyógyszerkutatásban korai fázisában fontos a racém vegyületek enantiomerjeinek külön preparálása, a biológiai hatások vizsgálatának érdekében. Klinikai és farmakológiai tesztek pontos eredményeihez elengedhetetlen a megfelelő optikai tisztaság. Az ilyen nagy enantiomer tisztaságot királis vegyületekkel módosított állófázisok segítségével el lehet érni, melyek kereskedelmi forgalomban erre a célra nagy számban kaphatók. Hátrányuk, hogy a megfelelő nagyságú kolonnák, melyek képesek elválasztani preparatív méretben is, igen költségesek. Széleskörű szelektivitásuk következtében csekély számú állófázison igen sokféle enantiomer pár elválasztható. Munkám célja olyan módszerek fejlesztése királis állófázisokon, melyek lehetővé teszik a preparatív kutatást kísérő racém vegyületek elválasztását. Egyik ilyen módszer a csúcsvisszaforgatás módszere, amivel olyan komponensek is elválaszthatók, melyeknél analitikai kolonnán gyenge elválás tapasztalható. Így az analitikai állófázisokkal szemben, korlátozott számban rendelkezésünkre álló preparatív királis kolonnákon is elvégezhető.

Így bár preparatív királis kolonnák korlátozott számban állnak rendelkezésünkre mint az analitikai állófázisok, elvégezhetők azok az elválasztások, melyeknél akár csak csekély szelektivitást is sikerült elérni.

csatolmány

szerző

 • Kiss Viktor
  gyógyszervegyész-mérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Hell Zoltán
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Németh Gábor
  szenior kutató-fejlesztő vegyész, Egis Gyógyszergyár Nyrt. (külső)

helyezés

Jutalom