Regisztráció és bejelentkezés

Kolloidkémiai alapokon előállított háromdimenziós felületi nanoszerkezetek

A nanotechnológia a mikrométer-skála alatti világ igen sajátos tulajdonságaira épít. Többek között ilyen tulajdonság a nanométeres nagyságrendbe tartozó részecskék (nanorészecskék) önszerveződése, valamint az önszerveződött rendszerek szerkezetétől nagyban függő optikai és energetikai jellemzők. A méretből és a struktúrából fakadó drámai változások tanulmányozása és pontos megértése jelenleg is számos kutatás témája.

Dolgozatom középpontjában egy olyan kolloidkémiai eljárásokkal kialakított háromdimenziós felületi nanostruktúra áll, amely a látható fény hullámhosszával összemérhető egységekből épül fel. A struktúra felszínén létrejövő intenzív fény-anyag kölcsönhatás lokalizált és terjedő plazmon-rezonancia jelenséget eredményez. Több előnyös tulajdonsága – mint például a felületi mintázat jó reprodukálhatósága, a nagy felületi elektromos térerősség - széleskörű alkalmazhatóságot sejtet. Elsősorban Felület Erősített Raman Spektroszkópiában adaptálható jelerősítésre, valamint hibrid napelemekben biztosíthatja a fényenergia hatékonyabb felvételét. A dolgozatban egy új eljárást mutatok be a speciális felületi struktúra előállítására. A szerkezetek fénnyel való kölcsönhatását egy általam külön erre a célra összeállított optikai mérési elrendezéssel vizsgáltam.

csatolmány

szerző

 • Pothorszky Szilárd
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Deák András
  Tud. Mts., MTA EK (külső)
 • Zámbó Dániel
  , (külső)

helyezés

I. helyezett