Regisztráció és bejelentkezés

IgG aggregátumok létrehozása optikai szenzor felületén a komplement rendszer aktivációjának vizsgálata céljából

IgG aggregátumok létrehozása optikai szenzor felületén a komplement rendszer aktivációjának vizsgálata céljából

Kovács Boglárka, VI. évf.

Témavezetők: Dr. Horváth Róbert, tudományos főmunkatárs

MTA TTK MFA

Dr. Prohászka Zoltán, egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika

Konzulens: Dr. Hórvölgyi Zoltán, egyetemi tanár

BME FKAT, Kolloidkémiai Csoport

A komplement rendszer a veleszületett immunitás része, mely a plazmában és egyéb testfolyadékokban kaszkádszerűen működő szerin-proteáz rendszer. A rendszert összességében több mint 45 fehérje alkotja, többek között szabályozó faktorok, oldott és sejtfelszíni regulátorok, komplement receptorok. Aktivációja bivalens kationok jelenlétében a klasszikus, az alternatív és a lektin indukált utakon indulhat el.

Munkám elsődleges célja a komplement rendszer aktiválását előidéző, stabil és jól karakterizált biológiai réteg kialakítása volt optikai hullámvezető alapú szenzoron. A komplement rendszer klasszikus útja jól aktiválható IgG aggregátumokon, ezért célom IgG aggregátumokból felépülő vékonyréteg kialakítása volt. Ennek érdekében hőaggregált IgG molekulákat használtam, majd az aggregátum oldat kitapadását vizsgáltam hidrofil és hidrofób szenzorfelületeken. A hullámvezető szenzor segítségével feltérképeztem a réteg önszerveződésének dinamikáját, a kialakított réteg stabilitását, illetve AFM-es mérések segítségével vizsgáltam az aggregátum film morfológiáját. Végül normál humán szérum segítségével vizsgáltam a komplement rendszer klasszikus útvonalának aktiválódását különböző pufferekben. A mérésekhez negatív kontrollként EDTA-t tartalmazó puffert alkalmaztunk, mely komplexképző tulajdonsága révén megakadályozza a komplement rendszer aktiválódását.

Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy a komplement aktivátorok sikeresen rögzíthetőek a hullámvezető szenzor felületén és a műszer nagy pontossággal képes követni az alapjelet a klasszikus út aktiválódása közben.

szerző

  • Kovács Boglárka
    biomérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Horváth Róbert
    tudományos főmunkatárs, csoportvezető, MTA TTK MFA (külső)