Regisztráció és bejelentkezés

Arany nanostruktúrák létrehozása irányított önszerveződéssel

A nanostrukturált vékonyrétegek speciális optikai és felületi tulajdonságaiknak köszönhetően komoly érdeklődésre tartanak számot az energiakonverzió (napelemek, fényforrások, katalízis), illetve biológiához közeli alkalmazások terén (mikrofluidika, szenzorika). Nemesfémekből (tipikusan arany, ezüst) létrehozott, nanoléptékben megfelelő geometriával rendelkező struktúrákon látható fénnyel kölcsönhatásba lépve ún. plazmon rezonancia jelenség alakul ki. A rezonancia jelenség következtében kialakuló rendkívül nagy elektromos térerősség számos új alkalmazási lehetőséget rejt magában. Segítségével nagyobb hatásfokú napelemek, fényforrások, vagy katalitikus eszközök építhetőek, valamint lehetséges biomolekulák érzékeny detektálása.

Kísérleteim során speciális felületi geometriával rendelkező nanostruktúrák létrehozása volt a cél alulról történő építkezéssel, az irányított önszerveződésben rejlő lehetőségek kiaknázásával. Arra kerestem a választ, hogy kolloidkémiai megfontolások alapján mennyire hatékonyan lehet komplex rendszerek szerkezetét, és ezáltal tulajdonságait befolyásolni.Kísérleteimben nanorészecskék szilárd hordozón létrehozott monorétegeiből indultam ki. Ezeket a monorétegeket, valamint nedveskémiai módszereket (elektrokémia, kapilláris litográfia) felhasználva állítottam elő arany-nanostruktúrákat makroszkópikus felületeken. Az így előállított szerkezeteket optikai spektroszkópia, atom erő mikroszkópia, pásztázó elektronmikroszkópia segítségével vizsgáltam és minősítettem.

szerző

 • Fülöp Gergő
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Deák András
  Tud. Mts., MTA EK (külső)
 • Dr. Hórvölgyi Zoltán
  egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • Fülöp Eszter
  doktoráns , Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Nagy Norbert
  tudományos munkatárs, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

II. helyezett