Regisztráció és bejelentkezés

Az ingerbemutatás idői tulajdonságainak hatása az implicit tanulásra

Az emlékezet és tanulás pszichológiai és kognitív idegtudományi vizsgálatának egyik kulcskérdése az implicit és explicit folyamatok szerepe és egymáshoz való viszonya. Korábbi kutatások rávilágítottak, hogy az ingerbemutatás idői paraméterei nemcsak a tanulási és emlékezeti teljesítményre lehetnek hatással, hanem arra is, hogy az impliciten megtanult tudás mennyire válik explicitté.

Jelen kutatás célja, hogy a korábbi kutatásoknál precízebben vizsgálja meg a kérdést: a válasz-inger intervallum (RSI – response-to-stimulus interval) változtatásának hatását néztük a probabilisztikus szekvenciatanulásra, annak konszolidációjára és az előhívására. A vizsgálatban 30 fő vett részt, akiknek a fele 120 ms, a másik fele pedig 850 ms RSI-vel végezte a feladatot, majd 24 órával később pedig teszteltük az elsajátított tudás megtartását. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy az RSI-nek hatása van a tanulási és előhívási folyamatokra.

Kutatásunk rávilágíthat arra, hogy az RSI tanítási és tesztelési fázisban való inkongruens avagy kongruens volta hogyan hat az emlékezeti teljesítményre. Továbbá választ kaphatunk arra, hogy hol húzódik a határ az implicit és az explicit folyamatok között.

szerző

  • Kiss Mariann
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Janacsek Karolina
    Egyetemi adjunktus, ELTE PPK Pszichológiai Intézet (külső)

helyezés

III. helyezett