Regisztráció és bejelentkezés

Kvantum-statisztikák és munka statisztika fermionikus nano-rendszerekben

Egy időben változtatott paraméterű kvantum rendszer energia változása statisztikus jellegű: ugyanabból a kvantum-állapotból indítva a rendszert, és ugyanolyan időbeli változásnak alávetve a kvantum rendszer energiaváltozása véletlenszerű. A diplomamunkás feladata annak feltérképezése fermionikus véletlen mátrix modellekkel leírható nano-rendszerekben, hogy az egyes szimmetriák (unitér, ortogonális ill. szimplektikus) hogyan befolyásolják az energia abszorbciót. Különösen izgalmas kérdés, hogy létezik-e adiabatikus limesz, illetve hogy azt hogyan éri el a rendszer? Tanulmányozandó továbbá a Fermi-nívó kiszélesedése, és az ehhez asszociálható energiatérbeli diffúziós állandó viselkedése, a paraméterek változtatási sebességétől való függése.

szerző

  • Grabarits András József
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Zaránd Gergely
    egyetemi tanár, Elméleti Fizika Tanszék

helyezés

II. helyezett