Regisztráció és bejelentkezés

Spin-rács relaxáció Weyl-félfémekben

A magspin relaxációs idő (T1) sok információt szolgáltat az atommagot körülvevő elektron rendszerről. A TDK dolgozatomban a magspinek relaxációs idejét és hiperfinom kölcsönhatását vizsgálom Weyl-félfémekben. A Weyl-félfémek 3D topologikus fémek, melyek hullámszám térbeli struktúráját egy monopólus határozza meg. A hiperfinom csatolás írja le a magspinek és a Weyl-fermionok közötti kölcsönhatást. Dolgozatomban megmutatom, hogy a pályamomentumból adódó tag divergálni fog a Weyl-pontot közelítve. A relaxációs idő emiatt a naiv skálázásból származó viselkedés helyett az 1/T1 T ∼E^2 ln(E/ω0 ) szerint változik, ahol ω0 a Larmor-frekvencia és E a hőmérséklet (T) és a kémiai potenciál maximuma. A hyperfinom kölcsönhatás hangolása a kémiai potenciál révén a Weyl-félfémek újabb anomális tulajdonságaként azonosítható.

szerző

  • Okvátovity Zoltán
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Dóra Balázs
    egyetemi tanár, Elméleti Fizika Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést