Regisztráció és bejelentkezés

A FINEMET típusú lágymágneses anyagokban impulzus hőkezelések hatására kialakuló szerkezeti változások vizsgálata

Az elmúlt két-három évtized jelentős változást hozott a járműiparban. A korábbi mechanikus egységeket fokozatosan váltották fel a villamos és elektronikus berendezések. Eleinte, mint segéd és kiegészítő rendszerek, majd egyre több szenzor és érzékelő került beszerelésre, majd a teljes motorvezérlés, napjainkban pedig már a villamos hajtások fokozatos fejlődését figyelhetjük meg.

Az elmúlt évtizedekben a lágymágneses anyagok körében egyre szélesebb körben alkalmazzák a nanokristályos fémszalagokat. A leggyakrabban és legváltozatosabban felhasználható anyagok a FINEMET - típusú lágymágneses anyagok, elsősorban a kedvező mágneses tulajdonságaik miatt. Ezen nanokristályos anyagok alkalmasak a járművek elektromos berendezéseinek zajszűrésére, alkalmazzák életvédelmi készülékekben, legelterjedtebben pedig a nagyfrekvenciás alkalmazások területén.

A FINEMET – típus, egy Fe73,5-xSi13,5B9NbxCu1 összetételű amorf szerkezetű üvegfémet jelet. Az amorf szerkezetből hőkezeléssel részben vagy egészben nanokristályos szerkezetet létrehozva már alkalmassá tehető a fémszalag mágneses felhasználásra. Az eddigi ipari gyakorlatban izoterm hőkezeléssel érték ezt el, aminek következtében irreverzibilisen átalakul a szerkezet és jelentősen nő az törékenység. Ezen káros hatások megszüntetésére vagy csökkentésére szolgálhat, az ipari gyakorlatban még nem alkalmazott, impulzus hőkezelés.

Munkám során FINEMET típusú amorf szalagok impulzus hőkezelés hatására létrejövő mágneses és mechanikai tulajdonságok változásának vizsgálatával foglalkoztam. A változások értelmezéséhez az amorf szerkezet átalakulásait vettem alapul. A hőkezelési kísérleteket és a mágneses méréseket a Kassai Műszaki Egyetem Fizika Tanszékén lettek elvégezve különböző 80 ms, 90 ms, 100 ms és 120 ms-os impulzusidőkkel, illetve ezek ismétlésével 1 x, 3 x, 5 x és 10 x lettek hőkezelve az egyes mintaszalagok.

Jelen dolgozat célja, hogy bemutassa és összehasonlítsa az eltérő időtartamú és mennyiségű impulzus hőkezelések hatására részlegesen kialakuló nanokristályos szerkezetek tulajdonságait, és információul szolgáljon a kutatásban párhuzamosan futó termofeszültség-eloszlás vizsgálattal történő összehasonlításhoz.

szerző

  • Szabó Balázs
    Járműmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Bán Krisztián
    egyetemi docens, Gépjárműtechnológia Tanszék:

helyezés

Jutalom