Regisztráció és bejelentkezés

Közúti árufuvarozási autonóm rendszerek üzemeltetési módszerei

A közúti közlekedés rendszerében az árufuvarozás részaránya a 20. század közepe óra folyamatosan növekszik, amit elősegítenek az azóta kialakult újszerű gondolkodásmódok is (pl. Just-in-Timeelv).

Az autonóm rendszerek üzemeltetési lehetőségei napjainkban az egyik legrelevánsabb gondolatkör a különböző folyamatokban, elsősorban a műszaki gyakorlatban. Ennek egy jelentős összetevője a közúti közlekedés, ezen belül is a közúti árufuvarozás. Az ilyen irányú kutatások nagy része még kezdeti szakaszban, vagy koncepciószinten vannak jelen, de jelentős eredmények születtek már a témában. Az autonóm rendszerek bevezetésével hatékonyan lehet a jövőben kezelni a közúti árufuvarozás problémáit, negatív externáliáit.

A kutatásom célja: Az autonóm közúti árufuvarozási rendszer szerkezeti modellezése, a legfontosabb jellemzők, alrendszerek, folyamatok, műveletek és hatások meghatározása. A dolgozatban több szempont szerint gyűjtöttem adatokat, példákat, és ezek alapján modelleztema várható jelentős változásokat.

A dolgozatban bemutatom a rendszer legfontosabb (jelenlegi és jövőbeli) összetevőit, multikritériumos összehasonlítást végzek. Az alrendszerek működését részleteiben és egészében is vizsgálva, ismertetem a teljes rendszer működését, kapcsolatait – ideértve a részrendszerek egymással való kapcsolatait és a külső környezettel való kapcsolatokat is. A következő fejezetben a közúti árufuvarozási rendszert tágabb összefüggéseiben tekintve, a teljes ellátási lánc automatizálási lehetőségeivel foglalkozva, rámutatok a kibővített rendszer fő célkitűzéseire és megoldandó problémáira. Ezután - a teljes rendszer SWOT-analízisét elvégezve - rámutatok a téma erősségeire, gyengeségeire, lehetőségeire és fennálló veszélyeire. A dolgozatot az autonóm közúti árufuvarozási rendszer várható hatásaival, a kapcsolódó területek felé való kitekintésekkel és néhány, már megvalósult kutatás eredményeit példaként bemutatva zárom. A továbbiakban a lehatárolások feloldásával kívánom folytatni a kutatásomat.

szerző

  • Anga Tamás
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csiszár Csaba
    egyetemi tanár, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Jutalom