Regisztráció és bejelentkezés

Változtatható geometriájú futóművön és differenciális nyomatékelosztáson alapuló kormányzási rendszer integrált irányítástervezése

Az elmúlt évtizedek során rohamosan fejlődő technológia új lehetőségeket és kihívásokat hozott az autóipari területén. Egy ilyen új lehetőség a változtatható geometriájú futóművek alkalmazása. Jelen dolgozat célja egy változtatható geometriájú futóműre épülő, független kerék elkormányzást biztosító rendszer teljes körű modellezésének és irányítástervezésének bemutatása, amely összehangolva a differenciális nyomatékon alapuló kormányzással képes garantálni a jármű pályakövetését. A koncepció a futómű kormánylegördülési-sugarának módosításán alapszik, amely egy hidraulikus beavatkozó segítségével jön létre.

A rendszer modellezési szempontból három, egymástól jól elkülöníthető részre bontható:

1. A jármű oldalirányú dinamikáját reprezentáló laterális járműmodell, amely a kerékpár modell alapján került modellezésre.

2. A futómű mozgását reprezentáló modell, amely nemlineáris dinamika egyenletek segítségével került meghatározásra.

3. A hidraulikus beavatkozót reprezentáló modell, amely nemlineáris hidrodinamikus egyenletek alapján került felírásra.

A kormányzási rendszer irányítástervezése többszintű, hierarchikus formában történt. A dolgozatban részletézésre kerülnek a tervezéshez szükséges linearizálási lépések, illetve a többszintű irányítástervezés során felmerülő ellentmondások feloldásának lehetőségei.

Végül egy szimulációs példán keresztül, nagypontosságú szimulációs szoftverek (Matlab/Simulink, Matlab/SimMechanics,CarSim) alkalmazásával bemutatásra kerül a tervezett irányítási rendszer működőképessége, illetve hatékonysága.

szerző

 • Fényes Dániel
  Járműmérnöki
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Németh Balázs
  tudományos munkatárs, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
 • Dr. Gáspár Péter
  egyetemi tanár, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

Jutalom