Regisztráció és bejelentkezés

Ütemterv

2018. szeptember 1. a regisztráció kezdete

2018. szeptember 28. 16:00, péntek

Az online jelentkezési lapok valamint a TDK dolgozatok előzetes egyoldalas tartalmi összefoglalóinak beérkezési határideje. Ez időpontig szükséges a konzulensek regisztrációja/adatainak frissítése is. Ezt követően kerül publikálásra a honlapon az előzetes szekcióbeosztás.


2018. október 29. 16:00, péntek

A TDK dolgozatok beadási határideje.

Kérjük eddig az időpontig

  • Készítsék el a dolgozatokat valamint az egyoldalas végleges összefoglalót.
  • Töltsék fel ezeket elektronikusan.
Formai követelmények: A soron következő OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának felhívása alapján (http://otdk.hu/media/uploads/muszaki1melleklet.pdf)

Az elektronikus beküldéssel a hallgató és konzulense elfogadja, hogy a dolgozat a weben elérhető lesz. A nyilvánosság korlátozásáról indokolt esetben nyilatkozni kell.

Dolgozatok határidő utáni beadása nem lehetséges.


2018. november 14. 08:30, szerda

A konferencia kezdetéig a szekció elnök és a tagok elektronikus űrlapon értékelik a saját szekciójukba rendelt dolgozatokat. Egy szekcióba rendelt összes dolgozatot ugyanaz a bizottság (elnök és tagok) értékel mind szóban, mind pedig írásban.

A TDK előadásra készülve kérjük a következőket vegyék figyelembe:

  • A szekció előadások 08:30-kor kezdődnek a programban megadott teremben. Az egyes előadások sorrendje változhat. Kérünk mindenkit, hogy a szekció kezdetén legyen ott, és egymás előadásait hallgassák végig.
  • Egy-egy dolgozatra kb. 15 perc (10 perc előadás és 5 perc kérdések, vita) jut.
  • Az előadásokhoz szükséges technikai információkról a szekció elnökök és titkárok tudnak felvilágosítást adni.
Díjkiosztó tervezett időpontja: 2018. november 14. 16:00 St. ép. fszt. Kisterem