Regisztráció és bejelentkezés

Kéttengelyes vasúti jármű kvázistatikus ívben haladásának vizsgálata

Szerző:

Farkas Ajtony Béla, 2014/2015/1, járműmérnök MSc., e-mail: farkas.ajtony@gmail.com

Konzulens:

Dr. Zobory István, BME VRHT, e-mail: zobory@rave.vjt.bme.hu

A Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Szakcsoporton belül fő törekvés egy olyan programrendszer kifejlesztése, amely bármilyen vasúti jármű és pálya kombináció esetére a lehető legpontosabb előrejelzést képes adni a kisiklási hajlammal kapcsolatban, feloldva ezzel a vasúti járművek tervezési fázisában fellépő biztonságkritikus műszaki bizonytalanságok jelentős részét.

A dolgozatban bemutatásra kerül ennek a programrendszernek azon eleme, amely az állandósult sebességbeli ívben haladás erőviszonyainak vizsgálatára irányul. A dolgozat célja az eddigi ívben futási modellek továbbfejlesztése, és az új algoritmus realizálása MATLAB környezetben. Ennek alapjául szolgál egy korábban elkészített program, amelynek fő jellemzője az, hogy a feladatban szereplő nemlineáris és igen bonyolult csatolt algebrai egyenletrendszerek megoldását gyökkereső pásztázással, numerikusan közelíti.

Ennek segítségével, kívánt pontossággal képet kapunk egy állandó sebességgel ívben haladó kéttengelyes járművön ébredő terelőerők és keréktalpi csúszó súrlódó erők mértékéről, és a jármű ívben elfoglalt helyzetéről, a jármű és a pálya jellemzőinek függvényében. Mind egypontos (első kerékpár, külső ív), mind a kétféle kétpontos (hátsó kerékpár külső vagy belső ív) vezetési esetre is fel van készítve az adott program, így a szimuláció lefedi a teljes üzemi tartományt.

A bemutatott modellnek még számos fejlesztési lehetősége marad, a jövőben kiterjeszthető többtengelyes, forgóvázas konstrukciókra, valamint az eljárás esetlegesen validálható mérési adatokkal, vagy külső több-test szimulációs programmal is.

A programrész felhasználható különböző biztonsági sávok definiálásához, adott ívben megengedhető maximális sebességek járműparaméterektől függő értékeinek behatárolására is, kiváltva a személyzetet, járművet, és pályát igénybe vevő igen költséges próbaüzemek nagy részét anélkül, hogy ez a biztonság rovására történne.

szerző

  • Farkas Ajtony Béla
    járműmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Zobory István
    , (külső)

helyezés

II. helyezett