Regisztráció és bejelentkezés

Carsharing szolgáltatás keresleti és kínálati jellemzői közötti összefüggések feltárása, elemzése

A városi személyközlekedésben a növekvő mobilitási igények a meglévő infrastruktúra kihasználásával, a közösségi utazási módok előnyben részesítésével kezelhetők. Az infokommunikációs technológia fejlődése jelentősen támogatja a korszerű utazási módokat. Ezzel egy időben a közlekedési szokások is változnak, illetve ez a változás elő is segíthető. Például a 18 és 29 év közötti fiatalok körében megfigyelhető, hogy a motorizált egyéni közlekedési mód részaránya csökken, míg a közösségi közlekedés és a nem motorizált egyéni közlekedési módok részaránya nő. A megváltozott közlekedési szokásokhoz illeszkedik a carsharing (közösségi autó=közautó) szolgáltatás, mely a közösségi és az egyéni motorizált közlekedés előnyeit ötvözi. A car sharing a „mobilitási paletta” egy eleme; a többi helyváltoztatási móddal együtt olyan rendszert alkot, amely az eddigi aktivitási formák megőrzését teszi lehetővé a környezetterhelés minimalizálása és az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett.

Korábbi tanulmányaim során a carsharing szolgáltatás minőségének színvonalát vizsgáltam és dolgoztam ki egy elemző és értékelő módszert. Meghatároztam a szolgáltatás minőségét befolyásoló jellemzőket, valamint a felhasználói elvárásokat. A multikritériumos értékelő módszertan súlyszámait az elvárások fontossága, valamint az elvárások és jellemzők közötti kapcsolat befolyásolja.

Jelen dolgozat első felének célja a minőségi jellemzők és a felhasználói elvárások közötti kapcsolat meghatározása, olyan szempontból, hogy az egyes elvárásokat a jellemzők milyen mértékben szolgálják ki. A kapcsolat meghatározásához kérdőíves felmérést használok. Továbbá egy, a felhasználói elvárások fontosságának megállapítására is alkalmas kérdőívet dolgozok ki. A két kérdőív eredményeként a multikritériumos módszer súlyszámai egyértelműen meghatározhatóak.

A dolgozat második felében a carsharing igény modelljét határozom meg. Az igény modell kialakításakor több jellemzőt veszek figyelembe, mint például:

• lakosok száma,

• népsűrűség,

• jövedelem nagysága, stb.

Végül az igény modell alapján a kereslet nagysága és minőség közötti kapcsolatot határozom meg.

szerző

  • Csonka Bálint Dr.
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Csiszár Csaba
    egyetemi tanár, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

III. helyezett