Regisztráció és bejelentkezés

Többdimenziós szortimentanalitikai módszerek fejlesztése AHP módszertannal

Minden gyártó és kereskedő vállalat életében nagy szerepet játszik a készletezés kérdésköre, mégis legtöbben szükséges rosszként gondolnak rá. Napjainkban, ha egy cég lépést szeretne tartani a versenytársaival, tisztában kell lennie a termékeinek tulajdonságaival.

Kutatásaim azt bizonyították, hogy a vállalatok jelentős része nem megfelelő mélységben elemzi adatait, pedig a Big Data korában az elemzésekhez szükséges információk tárolásra kerülnek, ezek mégsem kerülnek felhasználásra.

Dolgozatomban foglalkozom ezekkel a ki nem használt lehetőségekkel, statisztikailag elemzem, milyen szortiment analitikai eszközöket használnak fel a cégek termékeik jellemzésére, kigyűjtöm ezek adatszükségletét és mindezt tovább gondolva, újabb kategorizálási lehetőségek után kutatok, hogy a cég működése során keletkező adatokat felhasználva a vállalatok jobban megismerhessék termékeik tulajdonságait a gyakorlatban.

Ezen kívül foglalkozom még az adatsorok sporadicitásával, ami megnehezíti az adatok megfelelő kiértékelését. Ennek a tulajdonságnak a leírására új vizsgálati szempontokat vezetek be, melyekkel mérhetővé válik az elemek tulajdonságainak változékonysága is.

A számítások során elengedhetetlenné válik, hogy a kapott eredményeket elemekre vonatkozóan összegezhessem. Az elemek a későbbiekben így válhatnak könnyedén kiértékelhetővé, ha egy végleges kategóriával jellemezzük őket, mely magába foglalja a kapott eredményeket. Erre az AHP módszert alkalmazom, mellyel a tulajdonságokat egymáshoz képest rangsoroltam és a módszer elvégzésével az elemeket rangsorolva végleges kategóriába sorolhatom őket.

A logikák által kapott eredmények a kiértékelés által nyernek értelmet, ekkor meghatározzuk, hogy mely kategóriához milyen beszerzési és készletezési politikát érdemes alkalmazni. Így a vállalatirányítási rendszerekben tárolt adatokból matematikai eszközökkel irányelveket állíthatunk elő, melyek segítenek az optimális készletek kialakításához és a beszerzéssel, készletezéssel kapcsolatos költségek csökkentéséhez.

szerző

 • Németh Nikolett Ildikó
  Logisztikai mérnöki
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Bóna Krisztián
  egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
 • Bertalan Marcell
  tanársegéd, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

III. helyezett