Regisztráció és bejelentkezés

Utastájékoztató (FUTÁR) kijelzők telepítési helyeinek és információtartalmának vizsgálata

A helyváltoztatás életünk mindennapjait nagymértékben befolyásolja. A hozzánk érkező utastájékoztató információk mennyisége és minősége alapján dönthetünk arról, hogy milyen eszközzel és mely útvonalon teszünk meg egy utazást. A modern technológiák nagyban segíthetik azt a célt manapság, hogy leghatékonyabban és leggyorsabban érjük el úti célunkat.

Budapesten az elmúlt évben az évtized egyik legjelentősebb közlekedésfejlesztési beruházása valósult meg a komplex FUTÁR (Forgalomirányítási és Utastájékoztató Rendszer) üzembeállításával. A rendszer egyaránt segíti a közlekedésszervező munkáját és a tömegközlekedést igénybe vevő városi lakosok utazását. Utóbbi céllal a projekt leglátványosabb elemeiként telepítettek – különböző szempontok figyelembe vételével – szerte a városban mintegy háromszáz közterületi kijelzőt megállóhelyeken és csomópontokban; amelyek tájékoztatnak a legközelebbi járatok útvonaláról, érkezési idejéről, adott esetben pedig üzemzavarokról.

A dolgozat célja az utastájékoztatás fontosságának kiemelésén túl, hazai és nemzetközi példák tanulmányozása, továbbá a telepített utcai kijelzők jelenlegi helyzetének bemutatása. A részletes értékeléssel teljes körűen vizsgálom a megállóhelyi kijelzőket, célom a felmerülő hibákra adott javaslatok rendszerezett bemutatása, fejlesztési lehetőségek ismertetése. A rendszer ilyen módon történő értékelése véleményem szerint az üzemeltető számára is hasznos lehet, segítségével az előzetesen kitűzött célok megvalósulásának sikeressége kimutatható és lehetőség nyílik a rendszer fejlesztési irányainak kitűzésére is.

szerző

  • Pállya Krisztián
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kózel Miklós
    tanársegéd, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék