Regisztráció és bejelentkezés

A vasúti menetrendkészítés automatizálásának lehetőségei

Dolgozatomban bemutatom, hogy a menetrendkészítés folyamata milyen mértékben automatizálható, illetve segíthető a döntést igénylő tervezési lépések minimalizálásával. Ehhez a létező menetrendtípusokat fogom ismertetni a szükséges mértékig. Ezután a bemeneteket és azok egy lehetséges formátumát fogom leírni a mérési módszerek illetve működési elvek érintőleges bemutatásával. Így itt külön ki kell térni az utazási igények, a szolgáltatási színvonal elemzésére és a konkurens közlekedési módokkal való összehasonlításra. A közösségi közlekedés további alágazatai közti intermodális közlekedés lehetőségeinek bemutatása is szükséges a menetrendtervezés szempontjából. Hasonlóan leíró adatokat kell adni az infrastruktúra és gördülő- és vontatóállomány fizikai paramétereiről is.

Az elérhető szabványok és menetrendkészítési metódusok bemutatása során kiemelem, hogy azok milyen mértékben kívánnak beavatkozást és a döntésekkel milyen menetrendi paraméterek változtathatóak meg. Az automatikusan elvégezhető műveletek azonosítása után az azokhoz szükséges algoritmusok azonosítását végzem el és ezeket a szükséges mértékig ismertetem. Így különösen az erőforrások elosztására, ezek időzítésére és a menetidő számítására is. De szóba kerülnek a menetrendtípusból fakadó korlátok és feltételek is, melyeket meg kell valósítani a tervezés során.

Az elkészült menetrend megjelenítési formáit is bemutatom a szükséges mértékben, mind üzemi, mind felhasználói (utazói vagy megrendelői) nézőpontból is. A be- és kimeneti adatok hordozhatóságát biztosító formátumokat és eljárásokat is érintem a bemutatás során.

Végül a megvalósítás lehetőségeit fogom érinteni a további, jövőbeli célok leírásában.

szerző

  • Jakus István János
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bánfi Miklós Gábor
    tudományos segédmunkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

II. helyezett