Regisztráció és bejelentkezés

Halálos kimenetelű gyalogos balesetek valós okainak feltárása

Nyáron teljesített szakmai gyakorlatom során találkoztam először a közúti balesetek feldolgozásának módszereivel. Dolgozatomban a halálos kimenetelű gyalogos baleseteket fogom közelebbről megvizsgálni.

Bemutatom a statisztikai vizsgálathoz szükséges adatbázis felépítését, és az ehhez felhasznált adatok gyűjtési-, osztályozási- és kódolási rendszerét is. Kitérek a jelenleg is használatban lévő módszertanok sajátosságaira, illetve az adott témához leginkább megfelelő vizsgálat jellemzésére.

Dolgozatom célja, hogy a halálos kimenetelű gyalogos balesetekkel kapcsolatban felmerülő hipotéziseket megerősítse vagy cáfolja; illetve összefüggéseket találjon az egyes balesetek egyéb jellemzői között. Ez a későbbiekben hasznos adatokat szolgáltathat biztonságosabb útkialakítások, gyalogos-átkelőhelyek vagy buszmegállók létrehozására.

A vizsgálat során leginkább az egyes baleseteket jellemző másodlagos okokra fogok koncentrálni, mivel ezek, összevetve őket az elsődleges okokkal, érdekes összefüggéseket mutathatnak.

A statisztikai vizsgálatot SPSS elemző programmal fogom végezni, ami nem csak hipotézis-vizsgálatra alkalmazható, hanem a mélyebb összefüggések feltárására is, például klaszteranalízis segítségével. Reményeim szerint a kapott statisztikai adatok elemzésével új balesettípus-csoportok fognak kirajzolódni egy vagy több közös tulajdonság mentén; így könnyebb lesz kidolgozni az őket elhárító, biztonságos megoldást.

szerző

  • Zentai Zsófia
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Sipos Tibor
    egyetemi tanársegéd, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék