Regisztráció és bejelentkezés

Az elektromobilitással összefüggő utazói döntéseket támogató módszer és alkalmazás koncepciójának kidolgozása

A következő évtizedek egyik legfontosabb kihívása a közlekedési rendszerek fenntarthatóságának megteremtése és a hatékony energiagazdálkodás. Az elektromobilitás terjedése a környezetei előnyök mellett a hazai járműiparra, kutatási és fejlesztési tevékenységekre is pozitívan hat: új fejlesztési-források nyílnak, valamint munkahelyeket teremtenek.

A jelen technológiai fejlettség mellett a széleskörű piaci megjelenést egyéb intézkedésekkel lehet/szükséges elősegíteni, például: a vételárat és üzemeltetést enyhítő pénzügyi ösztönzők, a használatot támogató jogszabályi intézkedések, vagy a különböző információs szolgáltatások bővítése.

Kutatásom során az elektromobilitás technológiai hátterének, jelenlegi helyzetének és tendenciáinak bemutatása mellett a terjedést gátló és ösztönző tényezőket foglaltam rendszerbe. Ezt követően az utazók vásárlási döntéseit támogató költségmodellt alakítottam ki, mely a beszerzési költség mellett a teljes életciklus alatt felmerülő egyéb költségtényezőket (üzemeltetés, karbantartás stb.) is figyelembe veszi. Értékeltem az utazók számára jelenleg elérhető, az elektromos járművek használatát elősegítő információs alkalmazásokat, majd egy saját, korszerű, az elkészített költségmodellt is magában foglaló alkalmazás koncepcióját dolgoztam ki, mely az elektromos járművek használatát a vásárlási döntések mellett számos egyéb funkción (töltőinfrastruktúra igénybevétele, automatikus fizetés megvalósítása stb.) keresztül támogatja. A kutatás eredményei innovatívak, a gyakorlatban jól alkalmazhatóak, és közvetlenül segítik az elektromobilitás szélesebb körben történő elterjedését az utazói döntések támogatása, valamint az elektromos járművek használatának megkönnyítése által.

szerző

  • Pauer Gábor
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Csiszár Csaba
    egyetemi tanár, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

I. helyezett