Regisztráció és bejelentkezés

Nemzetközi tehervonatok számának előrebecslése a magyarországi vasúthálózaton

A vasúti pályakapacitás olyan erőforrás, amelyre a jelenlegi fejlesztési célok mellett mind a személy-, mind az áruszállításban egyre nagyobb szükség lesz. Mivel az infrastruktúra bővítése meglehetősen drága, a már meglévő infrastruktúra kapacitását kell minél jobban kihasználni. Ehhez szükséges, hogy a kapacitás elosztását végző szereplők idejében fel tudják mérni a várható forgalmat, hogy az esetleges szűk keresztmetszeteket időben hozott intézkedésekkel meg tudják szűntetni. Ennek eléréséhez elengedhetetlen, hogy a kapacitáselosztók rendelkezésére álljanak olyan eszközök, amelyekkel a várható forgalmat meg tudják becsülni.

Dolgozatomban kísérletet teszek egy olyan modell kidolgozására, amellyel a nemzetközi tehervonatok várható napi darabszámát lehet meghatározni néhány évvel előre. A modell felépítéséhez a VPE Kapella rendszerének adatbázisából lekérdezett határállomási forgalmi adatokból indulok ki, és az érintett Vasúti Áruszállítási Korridorokon fekvő országok gazdasági mutatói alapján végzem el a várható forgalom előrebecslését. Az egyes vasútvonalak várható forgalmának meghatározásához a becsült határállomási forgalmat és a korábbi évek célállomásainak megoszlását használom fel.

Ezen felül vizsgálom azt is, hogy a tehervonatok az egyes határállomásokra milyen időbeli eloszlással érkeznek. A nemzetközi tehervonatok várható darabszámát és eloszlását figyelembe véve a kapacitáselosztó meg tudja határozni, hogy óránként hány tehervonati menetvonalat lesz szükséges biztosítania a várható nemzetközi áruszállítási igények levezetésére.

szerző

  • Lukács Norbert
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bánfi Miklós Gábor
    tudományos segédmunkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

II. helyezett