Regisztráció és bejelentkezés

Autonóm járműves elővárosi mobilitási szolgáltatás közúti forgalomra és környezetre gyakorolt hatásainak becslése

Az emelkedő városkörnyéki lakosságszám nagyobb közlekedési keresletet indukál, amit egyéni gépjárművel kielégítve a közutak kapacitáskorlátjainak eléréséhez, meghaladásához vezet. A csúcsidei ingázás során gyakran kialakuló forgalmi torlódások által felmerülő környezetszennyezés és utazási idő növekmény jelentős. A módváltási hajlandóság alacsony, az egyéni járműtulajdonlás és -használat népszerű. Ennek hatására az ingázási járműkihasználtság sem megfelelő (jellemzően 1-2 személy utazik egy járműben). A közúti forgalmi torlódások mellett a városi parkolási-területek alacsony száma is probléma.

A technológiai fejlődés hatására a jövőben várhatóan megjelennek a magasabban automatizált járművek. Ugyanakkor ezen járművek egyéni használatával tovább nőhet a kereslet a személygépjárművek irányába, tovább fokozva a negatív hatásokat. Megoldást jelenthet egy olyan elektromos és autonóm járműves mobilitási szolgáltatás, ahol a mikró járművek a közös szakaszt egy tréleren közösen teszik meg. A szolgáltatás biztosítja az egyéni járműhasználat szabadságát, ugyanakkor csökkenti az utak kihasználását a gyűjtő fuvarozással.

A kutatás célja ezen mobilitási szolgáltatás hatásvizsgálatának elkészítése. A hatásvizsgálat során a feltárt lehetséges területek makró-szintű elemzéséből megfogalmazott potenciális változásokat vizsgálom. Az összes lehetséges terület közül kiválasztom azokat a fontosabb területeket, amelyek jelentősebb hatással bírnak a flotta üzemeltetése során a környezetre, a társadalomra és a gazdaság egészére. Az azonosított fontosabb változási területek részletesebb, mikró-szintű elemzését készítem el.

A változatelemzést több szinten végzem el. A módszer során egy járműegységre számított változásokat határozom meg változási területenként. A mobilitási szolgáltatás kedvező hatást gyakorolhat a lehetséges fontosabb, hangsúlyosabb területeken. A kedvezőséget jelentősen befolyásolja az autonóm járműves mobilitási szolgáltatás modal share értéke. A változatokban különböző elektromos jármű és váltási hajlandóság megoszlásokat veszek figyelembe.

A kutatás elősegíti az elektromos autonóm járműves mobilitási szolgáltatások hatásának megértését a környezetre, a forgalomra és a társadalomra. Mindezek által elősegíti ezen szolgáltatások integrálását a közlekedésbe, megteremtve egy fenntarthatóbb, hatékonyabb ingázási módot.

szerző

  • Kulcsár Máté
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Földes Dávid
    tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

I. helyezett