Regisztráció és bejelentkezés

Gyűjtőpont kereső módszer kidolgozása autonóm járműves gyűjtő-elosztó jellegű szolgáltatáshoz

A piacon jelenleg is folyamatosan bővülő új, innovatív technológiai lehetőségek, mint pl. az autonóm járművek segítik a keresletalapú, ügyfélközpontú mobilitási szolgáltatások fejlesztését. Ezen innovatív szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges számos részletes koncepció és új tervezési módszer kidolgozása.

Kutatásom célja egy olyan új, megosztott autonóm járműves mobilitási szolgáltatási koncepció kidolgozása, amely az egyéni használatú mikro járművek mozgását ,,egyesíti” egy szakaszon úgy, hogy a járművek az útvonaluk közös szakaszán egy gyűjtőjárművön haladnak. A közös szakaszt megelőzően ,,felszállnak” erre a gyűjtőjárműre, majd egy adott ponton ,,leszállnak” és a végpontig önállóan folytatják útjukat. A koncepció növeli az erőforráskihasználás (útfelület, energia) hatékonyságát.

Ehhez a koncepcióhoz szükséges különböző gyűjtőállomásokat létesíteni, ahol a járművek ,,egyesülése” vagy „szétosztása” megtörténik. Ezen gyűjtőállomások elhelyezkedésének kijelölésére célom, egy módszer kidolgozása, amely egy adott városnegyed területi és az ott élők szokásjellemzőit (pl. területnagyság, infrastrukturális kiépítettség, közlekedési igények) figyelembe véve meghatározza a gyűjtőpont helyszíneket.

Kutatásom során elsőként helyzetfeltárást végeztem, a jelenleg üzemelő mobilitási szolgáltatások körében, feltárva ezek működési jellemzőit. Ezután részletes irodalomkutatás segítségével ismertettem néhány mobilitási szolgáltatást, a legújabb fejlesztési irányokat és ezek lehetőségeit a piacon, majd megvizsgáltam az autonóm járművek jelenlegi helyzetét és lehetőségeit a szolgáltatás kialakításához és feltártam néhány állomáskijelölő módszert.

A dolgozat első részében bemutatom a kialakított mobilitási szolgáltatás koncepcióját, annak szerkezeti modelljét, valamint a szerkezeti modellben szereplő komponensek közötti kommunikációs kapcsolatokat tárom fel, létrehozva a funkcionális modellt. A feltárt funkciók elősegítik a kialakított mobilitási szolgáltatás üzemeltetési sajátosságainak feltárását, a jellemzők azonosítását és elemzését.

A dolgozat második részében részletezem a kidolgozott módszert, amelynek használatával meghatározhatók a különböző gyűjtőpont helyszínek. Ezután alkalmazom a módszert egy példaterületen. Végezetül a kutatás során levont következtetéseket foglalom össze.

szerző

  • Kulcsár Máté
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Földes Dávid
    tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

II. helyezett