Regisztráció és bejelentkezés

Forgalmi adatok közösségi gyűjtésének módszertana és alkalmazása

A forgalmi modellezés többnyire adat-, és így költségigényes feladatot jelent. A crowdsourcing arra az elvre épít, hogy sok adatot úgy is elő lehet állítani, ha sok ember (crowd, tömeg, közösség) egyenként viszonylag kevés adatot gyűjt, miközben a közösség jelentős adatbázist épít. Ezt az elvet állítottuk a forgalmi modellezés szolgálatába a közösségi adatgyűjtés, mint forgalomfelvételi módszertan kialakításával. A kutatás során a feladat egy olyan módszertan kidolgozása és alkalmazása volt, amelyben a forgalmi modellezés bizonyos bemenő adatai önkéntes lakossági adatfelvételek alapján határozhatók meg. Arra kerestük a választ, hogy a módszer segítségével a társadalom hogyan vonható be a közlekedés tervezési folyamatokba, a kapott információkat hogyan lehet felhasználni a modellezés, tervezés különböző fázisaiban. A crowdsourcing forgalmi adatgyűjtés célja modern technológiai eszközök használatával és a közösség közreműködésével a közlekedési szokások elemzése, jelenlegi problémák felmérése, különböző fejlesztési projektekhez szükséges bemenő adatok meghatározása. Vizsgáljuk, hogy a módszertan hatékonyan támogatja-e a hagyományos adatgyűjtési eljárásokat, esetleg kiválthatja-e azokat. Az összegyűjtött adatok, információk olyan input paraméterei lehetnek egy forgalmi modellnek, amellyel modellezhető a jelenlegi állapot; illetve a lakosságtól gyűjtött észrevételek alapján kialakíthatók az egyes jövőbeli szcenáriók.

A dolgozatban részletesen ismertetem a forgalmi adatok közösségi adatgyűjtésének menetét, a módszertan elemeit. A dolgozat vizsgálja a módszertan összehasonlító elemzését hagyományos módszertanokkal és gyakorlati tapasztalatokon keresztül mutatja be az alkalmazhatóságát. A szentendrei önkormányzat lehetőséget biztosított, hogy a 11-es számú főút belterületi szakaszát vizsgáló projektjükkel párhuzamosan ezt az adatfelvételi megoldást valós körülmények között tesztelhessük. Ismertetem a kísérlet tapasztalatait és bemutatom a gyűjtött adatok értékelését és elemzését. A pilot tapasztalatai alapján javaslatot teszek egy olyan adatgyűjtő alkalmazás elvi működésére, amely a tapasztalt gyenge pontokat kiküszöböli, és további funkciókat biztosít.

szerző

  • Nagy Vivien
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Aba Attila
    tudományos segédmunkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

III. helyezett