Regisztráció és bejelentkezés

Vasúti utazás információs és kommunikációs rendszereit értékelő módszer kidolgozása

A vasúti közlekedés elterjedt formája a helyváltoztatásnak nagyobb távolságok megtétele esetén. Az utazás során elengedhetetlenek azon individuális és kollektív utasinformatikai eszközök, amelyeken keresztül az utazók információt kaphatnak az utazásukkal kapcsolatban a szolgáltató társaságoktól. Az utazás során egyre inkább felértékelődik a modern, személyre szabott, valós idejű információk alapján működő utastájékoztató rendszerek alkalmazása. A technológia fejlődésével az utazók igénylik a modern, kényelmes és személyre szabott megoldásokat az utazás alkalmával. Az utasinformatikai eszközök és szolgáltatások összetett szempontrendszer szerinti értékelése azonban nem elterjedt a gyakorlatban.

A TDK kutatás során célom, egy értékelőmódszer kidolgozása, amelynek eredménye egy értékelőszám, ami megadja az utazás során igénybe vehető információs és kommunikációs technológiák fejlettségi szintjét. A módszer alkalmas vasútvonalak főbb utasinformatikai hiányosságainak feltárására is. A kidolgozás során, az utazás fázisai alapján megkülönböztettem induló-, átszálló- és érkezőállomási, valamint utazás közbeni utasinformatikai rendszereket.

A fázisok szerint külön-külön értékeltem ki az utasinformatika fejlettségi szintjét. A fázisok értékelőszámainak összesítésével a teljes utazásra vonatkozó értékelőszám határozható meg. A számításnál korrekciós értékeket és súlyszámokat használtam fel a pontosabb kiértékeléshez. A számítás során használt értékeket korábbi tanulmányokból és irodalomkutatás eredményéből használtam fel. Az indexszám segítségével minősíthető a teljes utazás két állomás között. Emellett a későbbiekben akár vasútvonalak minősítésére is alkalmazhatóvá válhat az értékelő szám. Egy-egy utazás kiértékelésével alacsonyabb értékű utazás során láthatóvá válik, hogy mely rendszereket célszerű fejleszteni, illetve magasabb indexű utazások esetében, hogy mely rendszerek működnek kiválóan.

A korszerűbb utastájékoztatás továbbfejlesztési lehetőségeként megvizsgáltam a GSM-R hálózat által nyújtott lehetőségeket is. Segítségével létrehozhatóvá válik egy olyan hatékony tájékoztatási rendszer, amely az utasokat segíti váratlan események (pl. baleset, viharkár, stb.) esetén. Így gördülékenyebbé, biztonságosabbá és megnyugtatóbbá válik az utazás az utazók számára.

Számos továbbfejlesztési lehetőség rejlik a témában, amelyet a későbbi tanulmányaim (mesterképzés, doktori kutatás) során tervezek tovább vinni – pl.: kérdőíves kutatás elvégzése a becsült értékek pontos meghatározásához.

szerző

  • Fejes Izabella
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Földes Dávid
    tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Jutalom