Regisztráció és bejelentkezés

Gyalogos biztonsági intézkedések vizsgálata az autonóm járművek megjelenésével

Az autonóm járművek fejlesztése várhatóan számos közlekedési problémára megoldást jelenthet, ugyanakkor a széleskörű bevezetésük előtt biztonsági és etikai kérdések megoldása szükséges.

Kutatásom során az önvezető járművek és a gyalogosok közötti kommunikációra helyeztem a hangsúlyt. Ehhez meglévő kutatásokból merítettem, melyeket saját elgondolásokkal egészítettem ki. Fontos figyelmet fordítani arra, amikor a közlekedés sérülékeny résztvevője, azaz a gyalogos egy olyan keresztezési pontba ér, ahol kapcsolatba kerülhet majd egy autonóm járművel. Ekkor ugyanis a járműnek nem szabad veszélyeztetnie a gyalogos testi épségét. A kutatásom a városi környezetben történő konfliktus pontokra terjed ki.

Kutatásaim során a saját mérési eredményeimet hasonlítottam össze meglévő adatokkal, annak érdekében, hogy tágabb képet kapjak a gyalogosok viselkedéséről. Kérdőíves felmérést is végeztem amelynek célja, a gyalogosok lelki folyamatainak megértése, amelyek lejátszódnak bennük egy átkelőhely megközelítésekor, rajta áthaladva és utána, valamint, hogy képet kapjak arról mik is lehetnek azok az okok, amik miatt szabálytalanul közlekednek.

A kutatás eredményei felhasználhatók az önvezető járművek szoftveres fejlesztéseihez; a nyert adatok segíthetnek a kevésbé racionális viselkedésű gyalogosok kiszámíthatatlan viselkedéséből adódó balesethelyzetek elkerülésében.

szerző

  • Fejes Izabella
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Földes Dávid
    tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

BKK Zrt. II. helyezett