Regisztráció és bejelentkezés

A légiforgalmi irányítói páros munkaterhelési tényezőinek kutatása

A légiközlekedés biztonságáért elsődlegesen a légiforgalmi irányító szolgálatok, azon belül a légiforgalmi irányítók felelnek. Feladatuk a légijárművek biztonságos elkülönítése, az elkülönítési minimumok fenntartása. Három nagy területen történik a szolgálat biztosítása irányítói szinten: ACC (távolkörzeti légiforgalmi irányító szolgálat), APP (bevezető légiforgalmi irányító szolgálat), valamint TWR (torony).

Dolgozatomban a távolkörzeti légiforgalmi irányításra helyezem a hangsúlyt. Az ACC-ben úgynevezett szektorokban történik az irányítás, amelynek lényege a légiforgalmi irányítók munkaterhelésének optimális tartományban tartása. Minden szektorban kettő irányító, a taktikai (EC), illetve a tervező irányító (PC) teljesít szolgálatot egy időben. Célom feltárni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a légiforgalmi irányítók munkaterhelését, továbbá validálni, hogy a szakirodalomban fellelhető megközelítés – amely szerint nem szükséges munkaterhelési szempontból különbséget tenni az EC és a PC között – helyes (pl. azért, mert az irányító páros mindkét tagjának közel egyenértékű a munkaterhelése, vagy valamely irányítónak szignifikánsan magasabb a munkaterhelése bármely szituációban).

Első lépésként kérdőíves felmérést végeztünk a távolkörzetben szolgálatot teljesítő légiforgalmi irányítók körében, amely kérdőívet három részre osztottunk. Az első részben általános, személyes adatokra vonatkozó kérdések szerepelnek, a második rész a forgalmi komplexitás tényezőire kérdez rá, míg a harmadik rész szektor-konfiguráció változással kapcsolatos. A kérdőív második részében 16 olyan komplexitási tényezőt határoztunk meg, amelyek hatással lehetnek a légiforgalmi irányítók munkaterhelésére. A kérdőív kitöltése során az irányítóknak egy 1-től 5-ig terjedő lineáris skálán kellett megjelölniük azt az értéket, amely szerintük tükrözi az adott tényező munkaterhelésre vonatkozó hatását. A kiértékelés során ezen tényezőket vizsgáltuk részletesebben. Meghatároztuk, hogy melyek azok a tényezők, amelyek nagy mértékben befolyásolják a munkaterhelést mind az EC, mind a PC esetében, valamint minden tényező esetében meghatároztunk leíró statisztikai jellemzőket. Ezt követően korreláció-vizsgálatot végeztünk a légiforgalmi irányítók több jellemzője és a meghatározott komplexitási tényezők között abból a célból, hogy meghatározzuk a közöttük lévő összefüggések irányát és erősségét. A leíró statisztikai jellemzők, valamint a korreláció-vizsgálat eredményeiből kiindulva terveink között szerepel egy olyan döntéstámogató eszköz fejlesztése, amely alkalmas a légiforgalmi irányítók munkaterhelésének csökkentésére egy adott szűk keresztmetszetben.

szerző

 • Pesti Dorottya Luca
  Közlekedésmérnöki
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Szabó Géza
  egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
 • Számel Bence Domonkos
  Vezető szoftvermérnök, evosoft Hungary Kft. (külső)

helyezés

III. helyezett