Regisztráció és bejelentkezés

Komplex forgalom-meghatározó informatikai rendszer specifikációja vasúti közlekedéshez

A közlekedési hálózat értelmezhető úgy, mint térbeli pontok közötti eljutás legésszerűbb módszereinek összességét is. Adott fizikai hálózat (például közúti, vasúti infrastruktúra) mint gráf éleinek terhelésének meghatározására alkalmazható az analitikus előrebecslés módszere, melynek egyik legnagyobb előnye az egyszerű algoritmizálás, illetve az egyes lépéseknél az elemek közti összefüggéseket könnyű megfelelő matematikai kapcsolatot felállítani. Egyes esetben a forgalmi modell felállításához számítógépes irodai szoftvereket alkalmaznak, amelyek korlátokkal jelentkeznek vagy számítási kapacitás, vagy kezelhetőség oldaláról; míg más esetekben a rendelkezésre álló célszoftverek csak egy adott szakterülethez használt módszereket alkalmazza. Hátrányként jellemezhető a jelenlegi az is, hogy sok esetben kézzel történik a számítások ellenőrzéséhez az adatfelvétel, amelynek feldolgozása időigényesebb és további hibalehetőségeket rejt magában.

Dolgozatom célja egy olyan komplex, nyílt informatikai rendszerhez olyan adatmodell és struktúra kidolgozása, amely képes az analitikus előrebecslés elméleti hátterét felhasználva, az elektronikus adatfelvételi módszerekkel karöltve szemléletesen módon ábrázolja a számítási eredményeket, és azokat könnyen feldolgozható adatbázis formájában menthetővé teszi. A példában egy országosabb szintű, vasúti forgalom és azok csatlakozó elemeinek meghatározására alkalmas forgalmi modellt mutat be. A bevezető részben a téma aktualitásán túl bemutatom a jelenleg közlekedéstervezéshez használt szoftvereket, szervezeti struktúrát (érintett szereplők). A rendszer kifejtésénél felvázolásra kerül az egyes rendszerkomponensek, azok közti kapcsolatok, a hardver- és szoftverelemekre vonatkozó követelmények, továbbá a feldolgozandó adatok köre és azok jellemzői kerülnek kifejtésre. Ahol lehetséges, kidolgozásra kerültek az adatbázisban leírható részekre az adatmodellek. A befejező részben pedig felvázolom a kivitelezhetőség esetére a rövid- és középtávú célkitűzéseket.

szerző

  • Tóth-Bejkhard Attila
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Tóth János
    tanszékvezető, egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék