Regisztráció és bejelentkezés

Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használat költség-haszon elemzése

A dolgozat címe: Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használat költség-haszon elemzése

Szerző: Pauer Gábor, MSc 1. évfolyam

pgabor90@gmail.com

Konzulens: Dr. Török Árpád

BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

artorok@kgazd.bme.hu

TDK-dolgozatom célja az évszaknak megfelelő gumiabroncs használat várható hatásainak vizsgálata. Az intézkedés kötelezővé tétele által gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásokat a komplex elemzésre lehetőséget nyújtó költség-haszon elemzés módszerével értékelem.

A dolgozat első részében a hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása, valamint az Európai Uniós irányelveknek megfelelő közlekedésbiztonsági célkitűzések kerülnek bemutatásra annak érdekében, hogy láthatóvá váljon az eddig megvalósult biztonsági intézkedések pozitív hatása, valamint a további fejlesztések indokoltsága, melyek között fontos lehet az évszaknak megfelelő gumiabroncs használat kötelezővé tételének szerepe. Az ezt követő alfejezetekben a gumiabroncsok közlekedésbiztonságban betöltött szerepe kerül bemutatásra, a gumiabroncsokkal átvihető erőre hatással lévő tényezők vizsgálata, illetve a téli és nyári gumiabroncsok tulajdonságainak összevetése által.

A bevezető részt követően ismertetésre kerül az elvégzett költség-haszon elemzés. Pontokba szedve szemléltetem az elemzés elvégzése során alkalmazott adatokat, valamint az ezek kialakításához használt eljárásokat.

A vizsgálat eredményein keresztül megismerhetjük az évszaknak megfelelő gumiabroncsok használata által várható társadalmi hasznok, valamint az intézkedés hatása révén keletkező társadalmi költségek viszonyát, ezáltal megállapítható, hogy a vizsgált beavatkozás költség-hatékony-e, vagy sem.

A költség-haszon elemzés módszertanának, valamint eredményeinek ismertetése után a kapott értékek kialakulását befolyásoló változó paraméterek érzékenységvizsgálata kerül bemutatásra. E fejezet célja, hogy meghatározzuk az egyes költséghatékonyságot jellemző mérőszámok (nettó jelenérték, haszon-költség hányados, belső megtérülési ráta) érzékenységét az egyes bemenő tényezőkre vonatkozóan (vagyis, hogy megtudjuk, hogyan alakulnak a jellemző mérőszámok a bemenő tényezők meghatározott mértékű változása esetén).

szerző

  • Pauer Gábor
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Török Árpád
    Adjunktus, Gépjárműtechnológia Tanszék:

helyezés

III. helyezett