Regisztráció és bejelentkezés

Közúti biztonsági berendezések piaci penetrációjának matematikai modellezése

Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatom célja bemutatni, hogy a közúti biztonsági berendezések piaci penetrációja hogyan hat a közlekedésbiztonságra, a halálos kimenetelű balesetekre.

Először a halálos közúti balesetek és a személygépjármű modernizáció kapcsolatának vizsgálatára került sor, KSH adatok alapján 2002 és 2012 közötti időszakban. Azt feltételezzük, hogy a modern közúti gépjárművek biztonságosabbak, azonban a magyarországi gépjármű állományi reprezentáltságuk gazdasági okok miatt alacsonyabb. A gépjárművek fejlődésének leírásához az EURO 0-5 kategóriákat alkalmaztunk.

A kapott adatokat felhasználva statisztikai elemzést hajtottunk végre. A korrelációelemzésre alapozva létre hoztunk egy ANOVA (Analysis of Variance azaz Variancia Analízis) táblát. Megkaptuk, hogy az adott passzív illetve aktív biztonsági eszközök piaci penetrációjának növelésével a halálos balesetek száma milyen mértékben csökkenthető, azaz igazoltuk a biztonsági berendezések jótékony hatását a halálos kimenetelű balesetek alakulásában.

A statisztikai elemzésre alapozva matematikai modellt hoztunk létre. Megvizsgáltuk, hogy az eszközök külön-külön milyen súlytényezőkkel vannak jelen, s ezek dinamizmusa miként befolyásolja a halálos balesetek alakulását. A valós matematikai modellből kiindulva létrehoztunk egy idealizált matematikai modellt is.

A vizsgálatok során arra a következtetésre jutottunk, hogy a halálos áldozatok száma - a nemzetközi tendenciának megfelelően - csökkenő tendenciát mutat, míg a biztonsági berendezések aránya nő, így joggal feltételezhetjük, hogy a halálos közúti személygépjármű balesetek csökkenésének egyik oka a biztonsági berendezések elterjedése.

szerző

  • Beke Barbara Mónika
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Török Ádám
    egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

III. helyezett