Regisztráció és bejelentkezés

Korszerű repülőgép-fejlesztések a polgári repülésben a környezetvédelem érdekében

A közlekedés minden területén a környezet megóvása érdekében született előírások, fejlesztések egyre fontosabb szempontot képviselnek a világon. A dolgozatom célja a polgári légi közlekedés területén a környezetvédelem érdekében a repülőgépeken bevezetett újítások összegzése, továbbá a jövő fenntarthatóságát és a folyamatos fejlődést biztosítva az iparágban rejlő további repülőgép-fejlesztések bemutatása gazdaságossági szempontból.

A repülésen belül a légi járművek üzemeltetése, karbantartása érdekel a legjobban. A repülőgépeken alkalmazott új megoldások gazdaságosabbá és környezetkímélőbbé teszik az üzemeltetésüket, ezért választottam ezt a témakört.

A dolgozatom első fejezetében kifejtem a környezetvédelem szerepét, célját és fontosságát a repülés témakörében. Részletezem a környezetterhelés két fő forrását, a zajt és az emissziót. Ismertetem a legfőbb nemzeti és nemzetközi hatósági dokumentumokat, amelyek tartalmazzák a környezetvédelemre vonatkozó ajánlásokat, előírásokat, jogszabályokat. Említést teszek a repülőtereket és a repülőterek vonzáskörzetében élőket érintő környezetterhelési problémákról, és az ezekre a problémákra adott megoldásokról.

Az ezt követő részben a jelenleg alkalmazott repülőgép-szerkezeti újításokat vizsgálom. A valós adatok alapján számított eredményeket összehasonlítom a repülőgépgyártók által ígért takarékossági mutatókkal, és az optimálisnak vélt üzemeltetési paraméterekkel.

A záró fejezetben a jövőbeli fejlesztések gazdasági hatásaival foglalkozom. A hajtóművek működése nélküli földi gurulásra tervezett hibridszerű futómű-hajtásrendszert (EGTS - Electric Green Taxiing System) részletesen elemzem az eddig rendelkezésre álló adatok alapján költséghatékonyság, megbízhatóság, biztonság és megvalósíthatóság szempontjából. A bioüzemanyag alkalmazásának előnyeit és hátrányait is megemlítem a dolgozatom befejező részében.

csatolmány

szerző

  • Beluch Dániel
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kővári Botond
    egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést