Regisztráció és bejelentkezés

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KAMPÁNYOK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A közúti forgalomban jellemzően hétköznapi emberek vesznek részt és a balesetek is a saját döntésekein múlnak. Ezért a különféle kampányok jól használhatók az emberek véleményének és attitűdjének a befolyásolására. Ezek eredményességét a halálos kimenetelű balesetek számának változásával tudják legegyszerűbben mérni. Azt sajnos nagyon nehéz megállapítani, hogy egy kampányon belül melyik eszköz mennyire volt hatásos, bonyolult szétválasztani az egyes eszközök sikerességének mértékét.

A baleset megelőzést célul kitűző kampányok értékelése még nagyon ritkán valósul meg, a műszaki szemlélet újszerű módon történő beépítése pedig még hosszú részletes kutató munkát igényel. Át kell lépnünk az eddigi útbiztonsági kampányok határain és meg kell ismerkednünk más tudományok, mint a közgazdaságtan és szociálpszichológia eszközeivel. Azért, hogy be tudjuk illeszteni ezeket a módszereket a közúti biztonsági kampányokba, meg kell vizsgálnunk az úthasználók viselkedését és viselkedésük motivációit, azok megváltozását. Az új ismereteket értékelve, a lehető leghatásosabb módon kell felhasználni a jövő közlekedésbiztonsági kampányaiban. Ezért nagyon fontos a különböző kampányok célkitűzéseinek és elért eredményeinek komplex, megalapozott módszertan szerinti vizsgálata.

Dolgozatomban ismetetek néhány közlekedésbiztonságot jellemző adatot, az EU vonatkozó terveit, a célok elérésének nemzetközi gyakorlatát. Néhány példán keresztül felvetek kérdéseket a közlekedés biztonsági kampányok elemzésével, a statisztikai elemzés legfontosabb problémáival kapcsolatban. Ezután a hazai kampányokat kommunikációs, gazdasági és közlekedésmérnöki szempontból egyaránt értékelem. Összefoglalóan bemutatóm, hogy módszertanilag milyen változók szerint vizsgálhatók a kampányok. Munkám célja annak összefoglalása, hogy melyek a legfontosabb meghatározó tényezők. Bemutatom a vizsgált tényezők célszerű csoportosítását, és elemzem, hogy az eredmények tekintetében a kamányok mennyiben képesek csökkenteni a baleseti kockázatot.

szerző

  • Turchányi Miklós
    járműmérnöki
    nappali

konzulens

  • Nagy Zoltán
    mestertanár, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

III. helyezett