Regisztráció és bejelentkezés

Lézersugaras felületkezelésen átesett réz lemez felületének röntgendiffrakciós vizsgálata

A modern járműipari és elektronikai iparban a forrasztásokkal létrehozott kötések optimalizálása egy kardinális kutatási területté vált az elmúlt időszakban. Rengeteg pozitívumának köszönhetően használják ezt a technológiát egészen az alaplapok összeszerelésétől, a gépjárművek karosszéria elemeinek rögzítéséig.

A lágyforrasztott kötések milyenségét a megfelelő forraszanyag és folyasztószer megválasztásán kívül nagymértékben befolyásolja a felület előkészítési folyamat. A forrasztások milyenségét legjobban befolyásoló tényező a forraszanyag nedvesítése.

A nedvesedőképességet a folyadék szilárd felületen való szétterülésével tudjuk legjobban jellemezni, melynek mérőszáma a nedvesedési peremszög, azaz a szilárd fázison elterülő folyadék illeszkedési szöge. A szétterülés mértékét a folyadék molekuláinak határfelületi adhéziója szabja meg. A határfelületi viszonyok megváltozásának nagymértékű hatása van a forrasztott kötéseink minőségére. A szakirodalom megállapításai alapján kijelenthető, hogy a forrasztás minősége és a mérhető peremszög nagysága, vagyis a forraszanyag nedvesítő képessége között fontos kapcsolat van. Minél kisebb a peremszög értéke, annál jobb nedvesítő képességű kapcsolatról beszélhetünk, ez hozzájárul forrasztott kötéseink optimalizálásához.

Réz alapanyag lézersugárral történő felületkezelésének korábbi vizsgálatai alapján kijelenthető, hogy a lézersugaras felületkezelés hatására a nedvesedési tulajdonságok változnak a réz és az ólommentes forraszpaszta között. A korábbi tanulmány részletesen vizsgálta az Nd: YAG lézer különböző teljesítményszinteken – 100W-tól 2500W-ig - történő besugárzásának hatását a réz próbadarabokra és annak hatását a lágyforrasz nedvesítőképességére. A bekövetkező nedvesedési tulajdonság változás, oka azonban még nem bizonyított.

TDK dolgozatomban a lézerrel kezelt réz lemezeket röntgendiffrakciós eljárással (XRD) vizsgálom, hogy a réz minták felszínéhez közeli rácsszerkezet változásával kapcsolatba hozzam a korábbi nedvesedésmérések eredményeit.

szerző

 • Acél Artúr Benjámin
  Közlekedésmérnöki
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Hlinka József
  egyetemi adjunktus, Gépjárműtechnológia Tanszék:
 • Dr. Weltsch Zoltán
  adjunktus, Gépjárműtechnológia Tanszék:

helyezés

Nem ért el helyezést