Regisztráció és bejelentkezés

Ipari hőcserélők hegesztési varratainak roncsolásmentes vizsgálatára alkalmas diagnosztikai módszer kidolgozása

A dolgozat ipari hőcserélők hegesztési varratainak roncsolásmentes vizsgáltával foglalkozik.

A vizsgált hőcserélők csővezetékeiben hideg víz folyik keresztül, amit a rendszeren átáramló

meleg levegő felmelegít. A hőcserélőkben egy bevezető és egy elvezető gyűjtőtartály

található, amikhez 53 darab csővezeték csatlakozik. A csővezeték 16 darab 4,5m hosszú

egyenes csőből és ezeket összekötő 15 darab 180°-os csőkönyökből áll, ezt nevezik

szerpentinnek. Az egyenes csöveken körbe fémlemezeket hegesztenek a nagyobb hőátadás

elősegítésének érdekében ezeken a. Kritikus a csövek és csőkönyökök közötti hegesztési

varratok hibamentessége. Mindezt elkerülendő az összes hegesztési varratot meg kell

vizsgálni, mielőtt a hőcserélőt nyomáspróbának vetnék alá.

A hőcserélők gyártási folyamata során először egy egyenes csőre hegesztenek fel egy

könyököt, ezt az egységet pásztorbotnak hívják. Ezeket a varratokat kell először ellenőrizni.

Miután elvégezték a szükséges vizsgálatokat a pásztorbotokon, összehegesztik őket egy

szerpentinné. A szerpentin összeállítása során létrejött szerkezet a kisebb térfogatra való

törekvés miatt nem teljesen sík. Három cső egymáshoz viszonyítva nagyjából 110°-os szöget

zárnak be. Ennek a geometriai specialitásnak köszönhető a vizsgálatok során tapasztalt

probléma, amely részletezését és megoldási lehetőségeit a dolgozatomban ismertetem.

Egy hőcserélőben csaknem 1700 darab hegesztési varrat van, ezért fontos a pontos és

termelékeny anyagvizsgálati eljárás megtalálása. Fontos a varratok sértetlensége ezért

csak roncsolásmentes anyagvizsgálat jöhet számításba. A roncsolásmentes anyagvizsgálat

napjainkra minden tekintetben kiforrott technológiának számít, nagy megbízhatósággal

és pontossággal rendelkezik. Felhasználását pontosan szabályozták, a hibák átvételi

kritériumai rendelkezésre állnak, megfelelőek a személyzet szakképesítésének rendszerei és a

berendezések csaknem tökéletesek. A roncsolásmentes anyagvizsgálattal szemben támasztott

követelményeket, az átvételi kritériumokat és a személyzeti szakképesítési előírásokat

rendeletekben és szabványokban fektették le.

A dolgozat számba veszi a leggyakoribb hegesztési eljárásokat, hegesztési varratok típusait,

és a jellegzetes alak-, és folytonossági hibákat a hegesztési varratokban. Megvizsgálja a

roncsolásos és a roncsolásmentes anyagvizsgálati módszereket, ezek eszközigényét és

gazdaságosságát. Kísérleti munkát ír le, melyben megvizsgálja melyik eljárás előnyös,

melyik hátrányos az adott feladat megoldásával kapcsolatban. Végül elemzi és kiértékeli a

kiválasztott anyagvizsgálati módszerekkel kapott eredményeket.

szerző

  • Csütörtöki Tibor
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Weltsch Zoltán
    adjunktus, Gépjárműtechnológia Tanszék:

helyezés

III. helyezett