Regisztráció és bejelentkezés

Vasúti pályamérőkocsi - járműdinamikai vizsgálata

Vasúti pályamérőkocsi - Mozgó-Mérő laboratórium – járműdinamikai vizsgálata

Vasúti pályáink járműoldalról különösen érdekes állapotáról csekély ismerettel rendelkezünk. A Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszéken az 1990-es évektől elkezdődött egy pályamérési módszer kifejlesztése valamint egy pályamérőkocsi tervezése.

A mérőkocsi egy átalakított vasúti kocsi, amely rendelkezik egy ún. mérőkerettel, amin a mérőkerékpárok helyezkednek el. A mérőkeretet légrugókkal lehet mozgatni úgy, hogy egyik esetben a szükséges nyomóerővel érintkeznek a pályával, másik esetben pedig felhúzva őket zérus nyomóerőt fejtenek ki. A pálya a hatás-ellenhatás értelmében visszahat a mérőkeretre, amelyen a szerkezet mozgásjellemzőit valamint a ható erőket mérve identifikálódik a fedélzeti számítógépeken a pálya rendszermodellje, amelyben döntő szerepet kap a pálya alátámasztási merevsége.

Sarkalatos pontja a mérésnek az említett mérőkeret és annak mozgása. Kutatómunkámban ennek járműdinamikai modellezésében mélyedek el.

A vasúti járművet első megközelítésben egy két szabadságfokú lengőrendszerként vizsgálom, mely az ismert spektrumú sztochasztikus pályagerjesztés hatására rázó- és bólintó lengéseket végez. A dinamikai modellt MATLAB-Simulink szoftver segítségével alkotom meg és vizsgálom.

Vizsgálataim eredményével igyekszem hozzájárulni a pályamérőkocsi fejlesztésében felmerülő kisebb – már az általam tanultak alapján is értelmezhető és vizsgálható – problémák megoldásához.

szerző

  • Martin Schuck
    Járműmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Zobory István
    professzor emerítusz, Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék

helyezés

II. helyezett