Regisztráció és bejelentkezés

Lézeres additív gyártással készült modellek jellemzőinek vizsgálata

A korszerű additív gyártástechnológiák egészen újszerű és speciális alkatrészek gyártását teszi

lehetővé. Ennek egyik legmodernebb képviselője a lézersugaras, fémporágyas technológia. DMLS

eljárás a felszeletelt CAD modell alapján építi fel rétegről-rétegre a kívánt darabot. A munkatérbe

vékony fémpor réteget terít a berendezés, majd a szeleteknek megfelelő területeken megolvasztja azt.

Az így egymásra épülő összeolvasztott rétegek adják ki a munkadarabot.

A fémporágyas gyártás egyik célpiaca az orvosi implantátumok területe. A technológiával a

mindennapos terhelést elviselni képes, a pótolt csont tulajdonságait jól közelítő és hosszú élettartamú

protézisek készíthetők. Ám a legfontosabb áttörése a technológiának a személyre szabott kialakítású

eszközök, amelyek egyszerűen és gazdaságosan gyárthatóak. Ezek a jelenleg használatos

méretsorozatos implantátumokkal szemben a páciens komfortérzetét növelik, továbbá a beavatkozás

kockázatát pedig jelentősen csökkentik. Korai tanulmányok szerint reoperációra a legritkább esetben

volt szükség.

A dolgozat egy nagyobb project része, amelynek célja a lézersugaras, fémporágyas technológiára

építve korszerű orvosi implantátumok optimális gyártási folyamatainak kidolgozása, és a piacképes

tudásbázis létrehozása. Jelen dolgozat ennek a munkának egy kis szelete.

Munkám során az adott eljárással készült mintadarabok előre kijelölt mikro-, makrogeometriai és

szilárdsági jellemzőit vizsgáltam. A kutatás jelen kezdeti fázisában az alapértelmezett technológia

sajátosságait határoztuk meg. Megterveztem a geometriai és keménységi mérések elvégzéséhez

szükséges mintadarabokat. Megvizsgáltam a munkatérbe kerülő konstrukciós jellemzők esetében az

elhelyezkedés és orientáció hatását a gyártott darabok egyes geometriai és szilárdsági tulajdonságaira.

Így az adott berendezéssel pontosabban meghatároztuk a gyártástechnológia egyes lehetőségeit és

korlátait. Az elvégzett vizsgálatok alapján a gyártástechnológiát befolyásoló konstrukciós jellemzők és

a nyomtatott darab tulajdonságai közötti ok-okozati összefüggések kerültek meghatározásra.

szerző

  • Magyar Dániel
    Járműmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Markovits Tamás
    egyetemi docens, Gépjárműtechnológia Tanszék:

helyezés

I. helyezett