Regisztráció és bejelentkezés

Repülőgép szárnyvéglapjainak aerodinamikai vizsgálata és optimalizálása

1. A kutatás hátterének bemutatása

Kutatásom első fázisában megvizsgáltam a szélcsatorna és a számítógépes szimuláció közötti viszonyt, megállapítva, hogy a számítógépes szimuláció megfelel a valóságnak. Ezt az információt felhasználva a későbbiekben a számítógépes szimuláció segítségével szerettem volna több különböző szárnyvég kialakítást megvizsgálni, és a kapott információk segítségével definiálni egy olyan geometriai jellemzőkkel rendelkező szárnyfület, mely a jelenlegieknél jobb hatásfokkal rendelkezik.

2. A kutatás céljának definiálása

A kutatás célja egy olyan modern, teljesen új szárnyfül tervezése, amely mind formájában, mind méretében és tömegében hozzájárul a modern légiközlekedés gazdaságosabbá tételéhez. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy napjaink egyik meghatározó kérdésében, a környezetbarát üzemelésben is fontos szerepet szeretnénk elérni az üzemanyagfogyasztás csökkentésével.

3. A kutatás menete

A kutatás során több, különböző kialakítású szárnyfület teszteltem a FloEFD nevű CFD program segítségével, majd a kapott eredményeket kielemezve megállapítottam, hogy melyik működik a leghatékonyabban. Természetesen az eredmények validálása elengedhetetlen, így a leghatékonyabbnak bizonyult szárnyfület 3D nyomtató segítségével kinyomtatom, majd szélcsatornában tesztelem. Ha szélcsatornás és a számítógépes vizsgálatok eredményei kellő mértékben egybevágnak, a kutatás eredményesnek mondható, és sikeresen kifejlesztettem egy, az eddigieknél jobb szárnyfület.

szerző

  • Pálfi Tamás
    Járműmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Ficzere Péter
    egyetemi docens, Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék

helyezés

II. helyezett