Regisztráció és bejelentkezés

Autonóm járművek tesztelési lehetőségei hagyományos és új módszerekkel

Dolgozatom célja az autonóm járművek fejlesztése során felmerülő tesztelési feladatok áttekintése, a lehetséges igények meghatározása, és a megvalósításhoz szükséges műszaki megoldások vizsgálata.

A téma feldolgozása során először kitérek a tesztelés problémakörére, annak ipari megjelenésére (V modell, járműfejlesztés és funkcionális biztonság).

Ezt követően megvizsgálom egy az iparban elterjedten használt eszközkészlet példáján a járműipari tesztelés folyamatát.

Az autonóm járműtesztelés lehetséges igényeinek, követelményeinek összegyűjtése után összehasonlítom a mai eszközök képességeit a lehetséges elvárásokkal.

Végezetül megvizsgálom egy a maitól eltérő tesztelési architektúra felépítésének lehetőségét, melyhez az elosztott rendszerek és az IoT eredményei szolgálnak alapul.

szerző

  • Artner Dániel
    Járműmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Aradi Szilárd
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék