Regisztráció és bejelentkezés

Jogvitarendezés, de hogyan is?!

Tudományos Diákköri Kutatásom témájaként az alternatív vitarendezést választottam, ugyanis azon a véleményen vagyok, hogy a jognak ez egy különleges és érdekes része, amelyről a társadalom nagy része sajnos indokolatlanul keveset tud és nem is sejthetik, hogy milyen mértékű előnyökkel járhat az alternatív vitarendezés választása.

Az élet minden területén az emberek között érdekellentétek merülhetnek fel, amelyeket a társadalom végső soron leggyakrabban bírósági úton próbál megoldani és nem veszi számba a békés megoldások választási lehetőségét.

Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazását a több intézmény is lehetővé teheti.

Kutatásom célja, hogy bemutassam az alternatív vitarendezési intézmények feltérképezését, kialakulásának történetét és az alternatív vitarendezés előnyeit számba vegyem az üzleti élet vonatkozásában.

Ismertetem a Békéltető Testületet, a Választottbíróságot, a Bírósági Közvetítést, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot és a Fogyasztóvédelmet érintő békéltetést.

Tanulmányom elkészítése során igénybe veszem több közvetítő segítségét, akik személyes tapasztalataik alapján biztosítanak választ kérdéseimre primer kutatás során, mélyinterjús lekérdezés segítségével. A mediátorok visszajelzéseiből következtetések levonására törekszem és azt kívánom feltérképezni, hogy ténylegesen a gyakorlatban hogyan is zajlik a mediáció.

Dolgozatomban főként azt szeretném hangsúlyozni, hogy egyezség megtalálása milyen sok előnyt is jelenthet az életben, így kiemelten az üzleti életben is.

Ezek az előnyök a békéltető testületi eljárásnál is megfigyelhetőek, amely során a vitában állók a testület segítségével próbálnak megoldást találni jogvitájukra.

Bírósági közvetítés esetén a szembenálló felek egy páratlan szakemberbírósági közvetítő segítségével próbálják meg megtalálni a számukra tökéletes egyezséget.

Magyarországon a leginkább elterjedtebb alternatív vitarendezési forma a választottbírósági eljárás, melyben a felek a bíróságra bízzák jogvitájuk eldöntését.

A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálathoz a résztvevők munkaügyi érdekvitájuk rendezése és kapcsolati kultúrájuk fejlesztése érdekében fordulnak.

A fogyasztónak érdekei érvényesítésének céljából érdemes igénybe venniük a Fogyasztóvédelemhez tartozó intézményrendszer, amennyiben egy termék vagy egy szolgáltatás kapcsán sérelmet tapasztalnak. Jogvita esetén alternatív fórumként a Békéltető Testülethez fordulhatnak.

Kutatásom célja a jogintézmények bemutatása és népszerűsítése, hiszen meggyőződésem, hogy „A mediáció lényege abban áll, hogy képes a feleket egymás felé fordítani, nem úgy, hogy szabályokat kényszerít rájuk, hanem segít megteremteni kapcsolatuk újszerű és közös felfogását, melynek révén megváltozik a két fél egymáshoz való viszonyulása” (Riskin 1994). A cél az, hogy ez sikerüljön.

Idézi: Szekeres D (2014): A mediáció alkalmazása és ami mögötte van… A jog és a menedzsment kapcsolódási pontjai, 689. o.

szerző

  • Právics Veronika
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szekeres Diána
    egyetemi adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

I. helyezett