Regisztráció és bejelentkezés

A tanulók Kahoot aktivitásai és játékos profiljaik közötti motivációs összefüggések feltárása

A Kahoot applikáció olyan web-alapú interakciós válaszrendszer, amely játékosított környezetben könnyen használható oktatási felületet biztosít a tanulók számára, akár okostelefonjaikon keresztül is. Ezen felület többféle elektronikus eszköz által használható tetszőleges témájú kvízek és házi feladatok kiadására és megoldására. A Kahoot egy újfajta oktatási megközelítést alkalmazva, a játékosítás módszereit beépítve próbál a tradicionális oktatási metódusok helyett, új tanulási élményt nyújtani. Vajon egyenlő esélyeket biztosít-e ezen újfajta megközelítés minden egyes felhasználó számára? Előnyt élveznek-e a Kahoot rendszerében azok a tanulók, akiknek a játékos profil típusa összhangban van a Kahoot motivációival? A kutatás során a fenti két kérdés megválaszolásához statisztikai elemzéseket és ergonómia módszereket együttesen alkalmazva adható válasz. A Kahoot platform a felhasznált játék elemeken alapulva kerülnek elemzésre Octalysis segítségével, így képet kapunk az alkalmazott játékosítás mértékéről és kiterjedtségéről. Emellett a Hexad játékos típus modell felhasználásával meghatározásra kerül a tanulók játékos típus kategóriája. Az eredmények közötti összefüggéseket figyelembe véve várhatóan jobb eredményt érnek el a Kahoot kvízekben azok a tanulók, akik a rendszer motivációival legnagyobb összhangban lévő játékos típus kategóriába tartoznak.

szerző

  • Vitányi Diána
    Ipari termék- és formatervezői alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Tóth Áron
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést