Regisztráció és bejelentkezés

Egyszer volt, hol nem volt…Vagy még mindig van?: A szexizmus megjelenése a Mulan című Disney rajzfilmben

A szexizmus sokféleképpen van jelen társadalmainkban. A legnyilvánvalóbb módja a verbális szexizmus, de megmutatkozhat cselekedeteinkben is, vagy éppen a nyelvi eszköztárunk, alap szóhasználatunk részét is képezhetik szexista szavak, kifejezések. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy vannak szexistább és kevésbé szexista szóhasználatú nyelvek. Dolgozatomban erre keresek bizonyítékokat egy esettanulmánnyal, melyben az angol és a magyar nyelvű szövegeket vetem össze a bennük megjelenő szexista kifejezések alapján.

Az esettanulmányban a Mulan című Disney rajzfilmmel foglalkozom, ebben keresem főként a verbálisan megjelenő szexizmust, és vetem össze a film angol és magyar nyelvű változatának nyelvi különbségeit a szexizmus megjelenése szempontjából. Hipotézisem szerint, ha nem is minden esetben, de van eltérés az angol és a magyar nyelvű szöveg szexista tartalma között.

Dolgozatom elején röviden bemutatom, milyen különbségeket fedezhetünk fel nyelvek között a szexizmus tekintetében, csupán a személyes névmások harmadik alakjainak megfigyelése kapcsán. Hosszasan foglalkozom a Mulan rajzfilm elemzésével, és a szexista megnyilvánulások angol-magyar különbségeivel. A dolgozat végén kifejtem az elemzés során a hipotézisemre kapott eredményeket, illetve összegzem az addig leírt gondolatokat a film szexista jellegéről, és a nőket érintő sztereotípiákról.

szerző

  • Tamási Zsófia Dóra
    Kommunikáció és médiatudomány alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bárány Tibor
    adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést