Regisztráció és bejelentkezés

A kollégiumi lét hatásának vizsgálata az egyetemi teljesítményre

Az egyetemek fontos célja lemorzsolódás mértékének a csökkentése, illetve a hallgatók tanulmányi előmenetelének támogatása. A tanulmányi eredményre hatással lévő tényezők jobb megértése fontos kutatási és oktatáspolitikai kérdés. A hallgatók sikerességi faktorainak és ezek hatásának feltérképezése lehetőséget ad az egyetemeknek arra, hogy célzottan tudják segíteni a hallgatókat.

Régóta kutatott kérdés, hogy a kollégiumi lét milyen hatással van az egyetemi hallgatók teljesítményére, tanulmányi előmenetelére. Ennek mérése azonban számos nehézséggel jár, kezelnünk kell ugyanis az endogenitás problémáját. A kollégiumba kerülés nem véletlenszerű. A kollégiumi felvételi eljárás eleve torzíthatja a mért hatást, illetve a hallgató önálló döntésének okai sem elhanyagolható körülmények.

A dolgozatban áttekintjük a kollégiumi lét egyetemi teljesítményre gyakorolt hatásának mérésére vonatkozó nemzetközi irodalmat. Az irodalomban használt módszerekkel és saját elgondolásaink alapján vizsgáljuk a Műegyetem adatain a kollégium hatását, igyekezve kiszűrni annak endogén voltát. A kutatás során valós adatokon különböző regressziós modelleket futtatunk, számos modellspecifikáció alapján mérve a hatást. A kollégium egyetemi teljesítményre vonatkozó hatásának csatornáit is igyekszünk feltérképezni, egy erre összeállított kérdőív segítségével.

szerző

 • Zeleny Klaudia Éva
  Alkalmazott matematikus mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Molontay Roland
  Egyetemi docens, Sztochasztika Tanszék
 • Dr. Szabó Mihály
  tanszéki mérnök, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

helyezés

I. helyezett