Regisztráció és bejelentkezés

"Túlélték, mégis meghaltak": hogyan ismerjük fel az álhíreket?

Kutatásom alapfelvetése az álhírek (fake news) reprezentációjának vizsgálata napjainkban. A mai minőségében ismert megjelenési formája új keletűnek hathat, de a valóság elferdítésének eszközei korábbi időkre nyúlnak vissza. A kutatás kiinduló pontja a jelenség hatásainak alulreprezentáltsága nemcsak a médiában, hanem a szaktudományos írásművek terén is. Magyarországon viszonylag újnak számít a probléma tudatosítására való törekvés. A projekt témájának meghatározásakor nagy befolyással volt választásomra, hogy valami olyan területen kutassak és tegyek hozzá a médiatudományos kánonhoz, amely egy aktuális problémát vizsgál.

Alapvetően kevés magyar nyelvű kutatás áll rendelkezésre, csupán szakcikkekből és kevésbé szakmai, ám a problémával elemzően foglalkozó írásokra, cikkekre támaszkodhattam, kiegészítve angol nyelvű tanulmányokkal, valamint a hazugság pszichológiájával és hatásmechanizmusával foglalkozó kötetekkel.

Az álhírek típusainak csoportosítása komoly szakmai és etikai dilemmákat vetett fel a munkám során fel. Dolgozatom legfőbb céljává a bevezető fogalmi definiálásokat követően, egy közérthető, edukáló jellegű lista vált, ami segíthet egy olyan kritikai-dekódoló képesség elsajátításában, ami szemlélet változtatást implikálhat a társadalom tagjaiban.

Az álhírek felismerését, és ezen túlmenően a tudatos hírfogyasztást tanítható és tanulható készségnek gondolom, ezért vázolok fel egy projektet munkámban, mely később akár workshopokon vagy iskolai órákon is alapot adhat arra, hogy a középiskolások vagy felnőttek eligazodását segítse a médiában és közbeszédben terjengő információk között.

szerző

  • Somody Evelin
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Bátori Zsolt
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést