Regisztráció és bejelentkezés

Placemaking a Rákóczi téren

A nyolcadik kerület gentrifikációjára reflektáló és reagáló Mindspace nonprofit szervezet munkásságát fogom dolgozatomban elemezni. 2017 óta a szervezet a Csarnoknegyedre és azon belül is a Rákóczi tér környékére fókuszálva a placemaking módszertanával és eszközeivel törekszik a közösségiség kialakítására. A placemaking a középpontban tartja az embert a városban, a városi térben és segítheti a lokális identitás, a közösségi szellem és a közterek kihasználtságának, a békés együttélésnek a kialakítását.

A Mindspace a közösségi programok mellett a csarnok környékének gazdasági fellendítését is fontosnak tartja. Ez vonatkozik a vásárcsarnok forgalmának növelésére és az üres üzlethelyiségek feltöltésére egyaránt. Fontos kérdésnek tartom, hogy a programok és a környékre költöző üzlethelyiségek hogyan tudják megszólítani a környék lakóit, vagy inkább egy szubkultúra tagjait, más szempontok alapján meghatározható csoportot von be.

Sok esetben (így gyakran Budapesten is) a közösségszervezéssel és tudatos városhasználattal foglalkozó szervezeteknek nincsen a tér kialakításába beleszólásuk. A tér, amivel foglalkoznak már állandósult utcahálózatokból áll, az épületek akár műemlékvédelem alatt is állhatnak. Történetileg gazdagabb is így a környék, azonban a városfejlesztés design oldalát korlátozhatják. Mennyire fontos az arculatváltás, gentrifikációs folyamatok során egy tér, környék múltja, hagyománya és építészete?

Célom reflektálni a mai VIII. kerületi gentrifikációs folyamatokra, valamint ezen belül is módokat keresni arra, hogyan lehet egy környék lakóinak közösséggé szervezésével egy lokális identitást kialakítani, javítani az életszínvonalat. Lehetséges-e egy kerület vagy negyed gazdaságának és életszínvonalának megemelése anélkül, hogy az gentrifikációt okozna?

Kutatásomhoz városszociológiai szakirodalom mellett felhasználom saját tapasztalataimat is a Mindspace eseményeiről, valamint interjúkat készítek a szervezet tagjaival és a rendezvények résztvevőivel is.

szerző

  • Major Réka
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Barna Róza Emília
    egyetemi adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék