Regisztráció és bejelentkezés

Az e-demokrácia tapasztalatai és lehetőségei a magyar önkormányzatiságban

Az internetes kétoldalú és many-to-many jellegű kommunikációs technológiák, különösen a közösségi oldalak és az anonim üzenetküldő szolgáltatások gyökeresen átalakították az emberek és emberek, illetve az emberek és intézmények közti kommunikációt, amely napjainkra már az állami-és közszférába is betört. Egyes szakirodalmak már egyenesen az eddig ismert hatalomgyakorlási módok leváltását vizionálják, de az óvatosabbak is jelentős átalakulásokról beszélnek. Szintén konszenzusosnak tekinthető, hogy ezeknek az új vívmányoknak inkább a lokális szintű döntésekben lehet nagyobb jövője.

Dolgozatomban az internetes, web2.0 alapú magyarországi települési döntések történetét, jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait vizsgálom. Hipotézisem lényege, hogy ezen technológiák bevonása a települések döntéshozatali mechanizmusaiba kölcsönösen előnyös lehet a település lakóinak és vezetőinek egyaránt.

Szakirodalmi áttekintést és néhány közismert nemzetközi példa összehasonlítási alapként felvonultatását követően magyarországi civil kezdeményezéseket és településeket keresek fel, ahol már szereztek ezen kérdésekben releváns tapasztalatokat, ezeket pedig a szakirodalom kritériumai szerint és a nemzetközi példák, mint viszonyítási alapok segítségével kiértékelem.

Az egyes települések ez irányú gyakorlatai esetében mindig szem előtt tartom a kulturális és egyéb kontextus, ezért is célom minél nagyobb mintán dolgozni, hogy könnyebben el tudjam különíteni egymástól a ténylegesen az e-demokráciára jellemző vonásokat az egyéb hatásoktól ezen gyakorlatokban.

Kutatásom végső célja azon közkeletű nézet alátámasztása vagy elvetése, hogy az e-demokrácia és az online közvetítéssel történő közvetlen befolyása a lakosságnak a döntésekbe jelentős hatást gyakorol a településen élők szubjektív életminőségére, és a választott vezetőikbe vetett bizalmukra.

szerző

  • Bicsák Tamás
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Orbán Annamária
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést