Regisztráció és bejelentkezés

Mennyire vagyunk közel az "igazi" szakértői rendszerekhez?

A szakértői rendszerek a mesterséges intelligencia egy olyan ágazata, amely indulása óta nem ment végig feltűnő változáson. Nem hozott egyenlőre olyan eredményeket, amilyeneket vártak a szakértők. Ennek ellenére indulásakor és napjainkban is számos probléma megoldásaként tekintenek rá. Kutatásaim során megpróbáltam az igazi szakértői rendszerek elvárásaira és kitételeire fényt deríteni. Első lépésként megkellett ismernem a mesterséges intelligencia és a szakértői rendszerek fejlődését, mérföldköveit és jelenlegi helyzetét. A dolgozatom fő célja az volt, hogy minél szélesebb spektrumban tudjam megismerni és megismertetni magát a tudásalapú (szakértői) rendszereket. Természetesen nem elhanyagolható célom volt, hogy megtudjam melyek azok a területek, ahol jelenleg vagy a jövőben lesz lehetősége segítenie vagy átvennie az emberek munkáját.

Dolgozatom második fő részében, az első bemutató rész után szerettem volna egy lehetséges szakértői rendszert bemutatni, annak az összes előnyeivel, hátrányáva, megvalósítható és nem megvalósítható részével együtt. A fő szempont az volt, hogy a szakértői rendszerek általam bemutatásra kerülő négy legfontosabb eleme szerint mutassam be a rendszer.

A harmadik fő részben a szakértői rendszer elemeinek fejlettségi szintjét kívántam megvizsgálni fejlettségi szint szerint, potenciális jövőbeni fejlődés szerint és további hasonló szempontok szerint. Arra próbáltam választ találni, hogy mi az, ami meggátolja a gyorsabb fejlődésben és a szélesebb körben való használatban.

Dolgozatom célja tehát, hogy rövid bepillantást nyújtson a mesterséges intelligencia egyik még kezdetleges, fejlődésben lévő ágába. Ismertetem a szakértői rendszerek alaptulajdonságait, felépítésüket és történetüket. Megpróbálom tisztázni mik a megvalósításának az akadályai és esélyei.

Célom, hogy mindenki számára érthető meghatározást adjak a szakértői rendszerekről, azok előnyeiről és hátrányairól, alkalmazásáról.

szerző

  • Rácz Botond
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Danyi Pal
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom